Porażka dyrektora

” Porażka dyrektora, albo świąteczny prezent”, to najnowsza bezkompromisowa krytyka patologicznych zjawisk w teatrze polskim Jarosława Górala i Radio Garderoba .

 

Porażka dyrektoraDzisiejszy felieton odnosi się do tego, że coraz więcej niekompetentnych dyrektorów teatru, takich, jak Fabrycjusz Wypłosz, lub Poncyljusz Trombka przegrywa sprawy w sądzie pracy wytoczone im przez ich podwładnych, którzy (o zgrozo) w obliczu porażającego braku predyspozycji do prowadzenia teatru przez ich zwierzchników widzą drogę sądową jako jedyną, żeby dochodzić czci i sprawiedliwości.

Porażka takich Imćpanów Fabrycjuszów, Poncyljuszów i im podobnych jest jednak marnym pocieszeniem w obliczu szkód, jakie wyrządzają teatrom, ich zespołom i publiczności.

Dlatego jeśli nawet taki Fabrycjusz, czy Poncyljusz dostają rózgą po rajtuzach, jest to jedynie kiepski substytut prawdziwej kary, jaka powinna ich spotkać – czyli odlutowanie ich czterech liter od dyrektorskich stołków.

Amen

 

Radio Garderoba przedstawia:
Porażka dyrektora, albo świąteczny prezent

 

Radio Garderoba

Radio Garderoba jest projektem medialnym, który powstał z inicjatywy aktora Jarka Górala.
https://kempinsky.pl/radio-garderoba-przedstawia/

Jarosław Góral:
Radio Garderoba Jarosław Góral Porażka dyrektora

https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1118436

https://www.filmweb.pl/person/Jaros%C5%82aw+G%C3%B3ral-84200

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_G%C3%B3ral

https://www.facebook.com/jarek.goral.50?fref=ts

 

Sąd

Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

Historia

Historia sądów i sądownictwa łączy się bezpośrednio z historią ludzkości, gdyż ludzie od niepamiętnych czasów popadali w konflikty ze sobą i próbowali je na różne sposoby rozwiązywać. Najprostszym sposobem rozwiązywania konfliktów były rozwiązania siłowe, jak wojny czy zabójstwa niewygodnych członków społeczności. Z czasem, w miarę rozwoju myśli ludzkiej tego typu rozwiązania zostały zepchnięte na bok, a w ich miejsce pojawiły się próby rozwiązywania konfliktów na drodze pokojowej. Początkowo takie spory rozwiązywały osoby posiadające szczególne cechy (przede wszystkim doświadczenie życiowe), jednak z biegiem czasu funkcje te przejęły wyspecjalizowane organy państwowe.
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d


#teatr