Polski już nie ma, przed tobą przepaść

Polski już nie ma, przed tobą przepaść – Jedna z moich ulubionych felietonistek powraca z bardzo przygnębiającą, lecz prawdziwą diagnozą.

Irena Czusz, pisze o tym, jak konsumpcjonizm został narodową religią, jak miernota się stroi i raduje zyski, jak prostą prawdomówność głupotą się zowie. Polski już nie ma, a przed nami przepaść.

Polski już nie ma, przed tobą przepaść

Polski już nie ma, przed tobą przepaść

Polski już nie ma.

Na naszych oczach dokonuje się kolejny jej rozbiór z cichym przyzwoleniem większości.

Zawiedzione nadzieje. Ślepcy, aroganci i oszuści. Nikt nie jest tym, kim się lansuje. Wesele zamienia się w stypę. Myślałeś chamie, że masz złoty róg, a trzymałeś jeno sznur… na własny postronek.

Już przywykliśmy do powszechnej atrofii przyzwoitości, przywykniemy też do skundlenia.

Można nas oskarżać o niepopełnione zbrodnie, pluć nam w twarz, ograbiać, straszyć, pomijać i pouczać. A my nic.

Ale walczymy o nieograniczony dostęp do marketów i czekamy na piwne ogródki.

Zrzucimy maseczki i znowu swobodnie będziemy się opluwać.

Kłamstwo krąży jak zły szeląg.

Temida nie jest ślepa lecz głucha.

Niosący słowo będą obrzucani kamieniami.

Wszyscy jesteśmy zainfekowani słabością.

Ludzie chcą igrzysk, nie prawdy.

Wszystkiego mamy zbyt wiele prócz miłości.

Epidemia odebrała nam resztki rozumu. Kościoły puste, markety pełne.

Quo vadis, homine?

Przed tobą przepaść.

https://www.facebook.com/iszunia/posts/10223848163018999

Pauperyzacja

Pauperyzacja (łac. pauper „biedny, ubogi”) – proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej jednostek lub zbiorowości. Określa ona zjawisko ruchliwości społecznej w dół, jednak tylko w przypadku przechodzenia z klasy średniej do klasy robotniczej lub do podklasy.

Pauperyzacja może być określana jako względna, jeśli jest to proces zubażania jednej zbiorowościkategorii społecznej czy jednostki w stosunku do innych zbiorowosci czy kategorii. Przykładowo Karol Marks pisząc o pauperyzacji proletariatu zwracał uwagę na to, że nawet w przypadku podnoszenia się ich stopy życiowej jest to klasa społeczna zubożała względem burżuazji.

Czasem pojęcie to używane jest również w innych kontekstach, np. pauperyzacja intelektualna (np. Biblia Pauperum).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pauperyzacja


#polska