Pokora cecha ludzi inteligentnych

Pokora cecha ludzi inteligentnych – Nie wolno bać się, że jest się w błędzie, to wartość. Im więcej człowiek wie, tym lepiej wie także, jak dużo… nie wie.


Pokora cecha ludzi inteligentnych


Pokora – cecha ludzi inteligentnych

Psycholodzy ogłosili, że ludzi inteligentnych cechuje intelektualna pokora pisze w swym artykule Tomasz Borejza.

W badaniach, które przeprowadzono na Harvardzie sprawdzono, jak cecha, którą nazwano intelektualną pokorą, wpływa choćby na to, jak ludzie radzą sobie z oceną siły argumentów i innych.

“Wspomnianą pokorę intelektualną zdefiniowano jako przeciwieństwo intelektualnej arogancji. Nie chodzi więc o to, że ludzie charakteryzujący się nią nie są pewni swoich zdolności i przekonań. Chodzi o to, że mają otwarty umysł i świadomość tego, że mogą się mylić.” pisze dalej Borejza.

W odróżnieniu od intelektualnych arogantów, którzy mają bardzo blisko do niskiej oceny ludzi, z którymi się nie zgadzają, uczestnicy, którzy charakteryzowali się podczas eksperymentów intelektualną pokorą, w ogóle nie chcieli oceniać cech ludzi o odmiennych poglądach na podstawie nikłych, albo nieistniejących informacji na ich temat.

“Kolejny eksperyment miał pokazać, jak świadomość własnych ograniczeń wpływa na ocenę faktów. Ustalono, że osoby aroganckie i przekonane o własnej nieomylności, mają problem z rozróżnieniem między argumentami opartymi na faktach a takimi, których jedynym oparciem jest przekonanie mówiącego. Pokorni radzą sobie z tym świetnie. Najpewniej dlatego, że patrzą na nie krytycznie.”, opisuje dalej eksperyment Tomasz Borejza, żeby na końcu zacytować dr Mark Leary’a, który szefował badaniom”

– Nie bać się, że jest się w błędzie, to wartość, i myślę, że jest to wartość, którą możemy promować. Intelektualnej pokory można uczyć. – Wszystkim nam byłoby lepiej i bylibyśmy mniej sfrustrowani sobą nawzajem.

Naukową prawdą okazuje się zatem to, co od zawsze wiadomo w ludowej mądrości; że im więcej człowiek wie, tym lepiej wie także, jak dużo… nie wie.

Znamienne jest jednak to, że moim zdaniem te wszystkie badania potwierdzają jedynie to, co widać w życiu gołym okiem – chociażby na Facebooku, że im większy burak, tym większą wydaje mu się, że posiada prawdą absolutną.

Amen

link do źródła:
www.hellozdrowie.pl/


#pokora