Poezja Patrycji Cichy-Szept

“Czekam” to piękny wiersz Patrycji Cichy-Szept. Jej poezja jest, jak puste pokoje mojego dzieciństwa, które pokrył kurz moich wspomnień i słychać w nich echo kroków tych, których już dawno nie ma. Poezja, którą sam chciałbym umieć napisać.

poezja

Czekam
Czekam
Stukam palcami
W klawiaturę
Rytm miłości wystukuję
Nerwowo
Niecierpliwie
Obcasami
Cieniuśkimi
Jak lubisz
Jak nić
Na której zawiesiłam
Serce drżące z czekania
Stukot
Westchnień
Duszy
Spojrzeń
Rytm oddechów
Dwoje w jednym
Czekaniu zamkniętych
Na najcieńszej nici
Utkanych
Czekanie
Rytm
Pauza
Zachwyt
Bo to już…
Obcasy zrzucam
Boso
Idę do ciebie
Na szpilkach spełnionych
Snów

 

Tu możecie kupić cały tomik wierszy Patrycji:
https://kempinsky.pl/drzewo-zycia.com/produkt/szeptem-tomik-wierszy/

 

Patrycja Cichy-Szept 
opowieścioterpeutka, poetka, autorka. Wspiera dzieci, młodzieżi rodziców poprzez opowieścioterapię i bajkoterapię. Pomaga młodemu uwierzyć w siebie, a dorosłemu wrócić do młodzieńczych marzeń.

Pisze wiersze – delikatne i dojrzałe, wyrażając w ten sposób siebie i to co czuje. Twierdzi, że wiersze rodzą się z duszy
Ukończyła pedagogikę na Akadamii Teologicznej w Warszawie, uczyła się w szkole dramy i pantomimy. Pracując w hospicjum, domu dziecka, w domu starców, ośrodku dla niepełnosprawnych – leczyła małych i dużych opowieścią i zajęciami psychodramy. Prowadziła indywidualne i grupowe zajęcia z osobami z nadwagą. Założyła i prowadziła teatr „Fabella”, gdzie przedstawienia miały wymiar terapeutyczny.
Od kilku lat prowadzi stronę Drzewo-Zycia.com, gdzie wspiera opowieścią, pomaga rodzicom w wychowaniu młodzieży i zwraca uwagę na zdrowe odżywianie rodziny.
Jest autorką książki „Opowieści Drzewa Życia. Bajanie Driady” i audiobooka „Drzewo Życia. Opowieści serca”.

 

Poezja (z gr. ποίησις, poíesis – tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka) – wieloznaczny termin, współcześnie stanowiący przede wszystkim określenie dzieł literackich nienapisanych prozą lub synonim liryki.

  1. Najdawniejsze, nieużywane już znaczenie terminu poezja, to ogół wszystkich dzieł literatury pięknej. Utożsamienie wszystkich dzieł literatury pięknej z poezją wynikało z tego, że większość utworów literackich pisana była mową wiązaną, a dzieła pisane prozą cenione były niżej.
  2. W drugim, żywym do dziś znaczeniu terminu poezja oznacza mowę wiązaną, tj. wszystkie utwory pisane wierszem. W tym znaczeniu termin poezja jest przeciwieństwem terminu “proza“.
  3. W tym znaczeniu zakres terminu poezja pokrywa się z zakresem terminu “liryka“. Znaczenie to jest najnowsze, używa się go od drugiej połowy XIX w. Utożsamienie poezji i liryki zaszło dlatego, że od tego czasu niemal cała twórczość epicka pisana jest prozą. Także dramat od drugiej połowy XIX w. rzadko pisany jest wierszem, mimo różnych prób ożywienia dramatu poetyckiego, dokonywanych np. przez T.S. Eliota i nowy teatr elżbietański. Kiedy używa się terminu poezja jako synonimu terminu “liryka”, włącza się w jego zakres nie tylko liryczne utwory wierszowane, ale także utwory liryczne pisane prozą (poematy prozą).
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja

___________________________________________________________________________
#poezja