Po co kłótnie, Jerzego Handzlika

Po co kłótnie –  Jerzy Handzlik, jak nikt inny, potrafi w kilku dowcipnych i dobitnych słowach zawrzeć całą esencję zjawiska, jakim by nie było.

Dzisiaj Jerzy zadaje pytanie “po co kłótnie”?

Po co kłótnie

PO CO KŁÓTNIE

Ty masz własne zdanie,
Ja mam własne zdanie.
Niech każdy przy swoim
Zdaniu pozostanie.

Jerzy Handzlik


Jerzy Handzlik

Ur. 1958 r. w Bielsku-Białej. Polonista z wykształcenia (ukończył Uniwersytet Śląski), nauczyciel języka polskiego oraz esperanto, poeta, autor aforyzmów, piosenek i dramatów, a także radiowiec oraz wydawca. Handzlik wykorzystuje język esperanto m. in. wystawiając autorskie spektakle w tym języku w Polsce i na świecie.

Z teatrem związał się w latach 70. W latach 80. przetłumaczył na język esperanto i współreżyserował następujące spektakle: Jorinda i Jorindel dla Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej, O Zwyrtale Muzykancie dla Teatru Lalkowego Rabcio w Rabce (reżyseria językowa), Dom na granicy S. Mrożka dla Teatru Dramatycznego w Białymstoku, Fasada dla Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.

Ukończył kurs pisania w Collegium Civitas. Na zlecenie miasta Białystok napisał w języku esperanto monodram Ludoviko-Lazaro (reż. Jakub Abrahamowicz), który grany był w dziewiętnastu krajach. Od kilku lat jest jurorem Złotych Masek woj. śląskiego. Na stałe współpracuje z radiem Bielsko i prowadzi oficynę wydawniczą.

Strona gdzie można kupić fraszki Jerzego Handzlika:

https://ksiegarniaklimczok.pl/ksiazka/Handzlik-Jerzy/Platki-i-kolce,klimcIT13EHW1

Konflikt 

Konflikt (z łaciny conflictus – zderzenie) – niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór, zatarg.

Konflikt to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Pojęcie konfliktu można rozpatrywać w różnych aspektach, np. jako proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Wystąpienie realnych problemów nie jest jednak konieczne do powstania konfliktu. Niejednokrotnie wystarczy już samo przekonanie zaangażowanych stron o wrogim nastawieniu przeciwnika.

Zasadnicza własność konfliktu to odróżnienie konfliktu od współzawodnictwa, rywalizacji.

Konflikt nie może istnieć jeśli nie zostaną spełnione poniższe warunki:

  • konflikt wymaga istnienia co najmniej dwóch stron;
  • konflikt wyrasta w sytuacji niedostatku dóbr;
  • zachowania konfliktowe mają na celu zniszczenie lub co najmniej kontrolowanie drugiej strony, a skutki konfliktowe polegają na tym, że zysk jednej strony jest stratą dla strony drugiej;
  • działania stron konfliktu są wzajemnie przeciwstawne;
  • ważnym aspektem stosunków konfliktowych jest władza;
  • stosunki konfliktowe są podstawowym procesem społecznym i mają poważne konsekwencje społeczne;
  • proces konfliktowy reprezentuje czasową tendencję do rozłamu w stosunkach między stronami;
  • stosunki konfliktowe nie rozbijają systemu, lecz powodują przemiany norm i oczekiwań.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikt


#konflikt