Petycja przeciwko ZASP

Petycja przeciwko ZASP – Obecny Zarząd ZASP Pomija prawo, nie przestrzega zasad etyki, a nade wszystko notorycznie łamie statut i regulaminy!

Ta petycja przeciwko obecnemu zarządowi ZASP jest moim zdaniem bardzo ważna i bardzo potrzebna.

 

Wszystko, co wymieniają jej autorzy to niestety smutna prawda, ale niestety nie cała, albowiem nie sposób ująć wszystkiego złego, co się tam dzieje.

 

Dam jednak jeden przykład: W skład komisji wszystkich, dosłownie WSZYSTKICH konkursów na dyrektora teatru w Polsce, wchodzi jedna jedyna i ciągle ta sama persona, która zmonopolizowała sobie prawo do reprezentowania artystów scenicznych.
Żeby było jeszcze gorzej, to tajemnicą poliszynela jest, że reprezentuje ona jedną jedynie słuszną estetykę sceniczną i chodzi na smyczy zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, które bardzo, ale to naprawdę, bardzo rzadko na na uwadze dobro widzów i teatrów, a jedynie jest klubem wzajemnej adoracji i wspomagania wszystkich należących do tego ohydnego klubu.

 

Dlatego, ale przede wszystkim dla tego, co opisują autorzy petycji, warto ją podpisać.

 

Jedyne co mnie tak naprawdę martwi to, że nigdzie nie potrafiłem odnaleźć owych onych, którzy tę petycję stworzyli. Jedyne, co udało mi się odnaleźć to tajemniczą Annę G, jako autorkę odezwu na poniższej stronie. A to moim zdaniem bardzo podważa nie tyle autentyczności tego, co napisane, ile w jakim celu zostało to stworzone.

 

Niemniej jest to bardzo ważna petycja przeciwko patologii w branży teatralnej, a tę jak wiecie tępię bezustannie.

 

Dlatego umówmy się, że tym razem cel jest ważniejszy od prowodyrów i podpiszmy ten protest.

 

Ja już to zrobiłem:

Petycja przeciwko patologii w ZASP

 

 

 

Petycja przeciwko ZASP

 

 

 

 

Petycja przeciwko ZASP

LIST OTWARTY DO AKTOREK I AKTORÓW    

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 

Powstały w 1918 roku Związek Artystów Scen Polskich jest stowarzyszeniem, które od dłuższego czasu ma trudności w reprezentowaniu interesów naszej grupy zawodowej.

 

Środowisko artystyczne od wielu miesięcy znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Zamknięcie teatrów, niewystarczająca pomoc dla ludzi kultury (zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących), rozbijanie naszego środowiska oraz manipulowanie nim, zmusiły nas do napisania niniejszego listu.

 

Sprawy dotyczą nas wszystkich.

 

Po nagłej śmierci ostatniego wybranego przez delegatów Prezesa Pawła Królikowskiego od dnia 25.02.2020r., stowarzyszeniem kieruje wybrany przez Zarząd Główny ZASP Pan Krzysztof Szuster. Został on tymczasowym prezesem, mającym sprawować funkcję wyłącznie do następnych wyborów. Według statutu powinny one nastąpić w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy. Minęło przeszło półtora roku, pandemia zelżała, wróciliśmy do pracy, a tymczasowe władze ZASP robią wszystko aby odwlec w czasie termin sprawozdawczo-wyborczego LXI Walnego Zjazdu Delegatów ZASP.

 

Zdumiewające jest, że w tym „przejściowym” i dodatkowo pandemicznym czasie, Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę o podwyżkach dla pracowników administracyjnych, podczas kiedy sytuacja artystów jest tragiczna, a część z naszych kolegów żyje obecnie w skrajnej biedzie.

 

Jeszcze większy niepokój budzi fakt, że ZASP drastycznie podniósł prowizję aktorkom i aktorom oraz osobom uprawnionym z tytułu obsługi tantiem. W dniu 17.05.2021r. zatwierdzono regulamin, na mocy którego ZASP dokonuje dodatkowych potrąceń od przychodów z praw (naszych tantiem) na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym. Potrącana dotąd prowizja wynosząca 21% została powiększona o koszty potrąceń (potrącenia na dział. socjalną 4% + potrącenia na dział. kulturalną 2% + potrącenia na dział. edukacyjną 1%) do łącznej kwoty 28 % ! Daje nam to najdroższe tantiemy na świecie!

 

Część z nas dobrowolnie ze swoich tantiem oddaje dodatkowy 1% na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, czyli łącznie 29%.

 

Należy dodać, że z naszych tantiem każdego roku do ZASP-u wpływa suma przeszło 50 milionów złotych (dane pochodzą z 2019 roku).

 

Oto sumy jakie z naszych zarobionych pieniędzy ZASP pobiera z wpływów tantiem na swoją działalność (w tym na diety dla członków):

 

w 2017 roku 3 125 313,19 zł
w 2018 roku 4 032 082,07 zł
w 2019 roku 8 295 766,49 zł

 

Nie do zaakceptowania jest sytuacja, że członkowie ZASP-u nie otrzymują przejrzystych rozliczeń i sprawozdań finansowych. Nota bene sprawozdanie finansowe za 2020 rok do dnia dzisiejszego nie zostało nawet opublikowane. Sprawozdania, które od czasu do czasu są umieszczane na stronie internetowej ZASP-u są ogólnikowe, nieprzejrzyste i nieczytelne. Są informacjami dla biegłych rewidentów, a nie dla nas artystów, którzy te pieniądze generują. Co więcej sprawozdania te są zbyt ogólnikowe i nie wykazują sposobu ich wydatkowania. Wynika z tego, że ZASP nie ma żadnych narzędzi do kontroli w wydawaniu naszych ciężko zarobionych pieniędzy.

 

ZASP stracił zaufanie środowiska. Reprezentujący nas kilkuosobowy Zarząd Główny pobiera wysokie diety (wynoszą one około 300 tys. zł rocznie), dba o zachowanie swoich wygodnych stanowisk zamiast zabiegać o ochronę interesów całej grupy zawodowej. Pomija nasze prawa, nie przestrzega zasad etyki, a nade wszystko notorycznie łamie statut i regulaminy.

 

ZASP przestał odgrywać już tak znaczącą rolę jak miało to miejsce w jego historii. Stowarzyszenie coraz rzadziej reprezentowane jest przez cieszących się zaufaniem wybitnych artystów. W strukturach ZASP-u coraz mniej jest osób, które swoimi osiągnięciami artystycznymi podnoszą jego rangę.

 

Dodatkowo niepokojącym jest fakt, że ze stowarzyszenia odchodzą jego wieloletni członkowie, którzy nie godzą się m.in. na brak przejrzystości działań, a młodzi artyści nie wyrażają ochoty wstępowania do słabo funkcjonującej i źle zarządzanej organizacji.

 

Nie można pozostać obojętnym na sytuację dotyczącą funkcjonowania Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Ten od dekad nadzorowany przez ZASP dom opieki, stał się w ostatnich miesiącach instytucją niemal całkowicie sprywatyzowaną. Dzisiaj starsi koledzy, którzy mają potrzebę korzystania z jego dobrodziejstw nie mogą już liczyć na wsparcie finansowe ZASP-u jak miało to miejsce dawniej. Aktualna opłata za pobyt w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie wynosi miesięcznie 5. 892 zł. „Dom Aktora”, który miał opiekować się najsłabszymi i najbiedniejszymi obecnie jest luksusowym domem opieki dla bogatych.

 

Jest jeszcze jedna istotna sprawa o której każdy z nas powinien wiedzieć. Sprawujący obecnie funkcję prezesa „technicznego” Pan Krzysztof Szuster prowadzi politykę nieprzejrzystości finansowej, przedmiotowo traktuje współpracowników, a osoby niewygodne dla jego działań są usuwane z funkcji i stanowisk ZASP.

 

Dosyć tego! Nie zgadzamy się na piastowanie funkcji  prezesa w sposób niegodny dla stowarzyszenia z tak wielką tradycją!

 

Nie zgadzamy się na utrzymywanie niekompetentnych członków Zarządu Głównego, którzy tak nieudolnie się nami zajmują!

 

Nie zgadzamy się na brak zapewnienia opieki dla najsłabszych i najbiedniejszych osób z naszego środowiska!

 

Nie akceptujemy i przeciwstawiamy się łamaniu prawa!

 

Sprzeciwiamy się nieprzejrzystości finansowej ZASP!

 

Wzywamy prezesa ZASP Krzysztofa Szustera oraz głównego skarbnika ZASP Tomasza Grochoczyńskiego do natychmiastowego ujawnienia wszystkich rozliczeń finansowych ZASP członkom stowarzyszenia zgodnie ze statutem. A co za tym idzie przekazania tej informacji wszystkim pobierającym tantiemy.

 

Mamy prawo wiedzieć i mieć wpływ na to, w jaki sposób gospodarowane są nasze pieniądze. Szczególnie w tak trudnej sytuacji zawodowej w kraju.

 

Reforma stowarzyszenia i ochrona zarówno naszych tantiem jak i artystycznych działalności musi nastąpić jak najszybciej. Ta sytuacja musi się zmienić i jest to wyzwanie dla nas wszystkich.

 

Dlatego apelujemy: nie bądźcie obojętni i zareagujcie na ten list. Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów, bez względu na to czy należą do ZASP-u czy do niego nie należą, aby zechcieli swoim podpisem wyrazić swój protest wobec obecnego stanu rzeczy, a tym samym domagać się jak najszybszej zmiany obecnych władz i sposobu zarządzania stowarzyszeniem. W imię naszych partykularnych interesów wesprzyjcie naszą inicjatywę i złóżcie swój podpis.

 

Razem możemy więcej!

 

Petycja przeciwko ZASP


#zasp