Pan Bóg pomieszkuje

Pan Bóg pomieszkuje – To następny wiersz jednego z moich ulubionych poetów, mojego przyjaciela ze studiów na reżyserii, Stefana Chazbijewicza.

Stefan, jak zawsze z wielką sensualnością porusza się po mistycznych obszarach miłości i ludzkiej duszy. “Pan Bóg pomieszkuje” to jego następny wiersz, który tu zamieszczam.

 

Tekst czytelny na komórce:
https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10219951448631014

 

Pan Bóg pomieszkuje

 

 

Pan Bóg pomieszkuje

 

wrzesień

 

słońce żegna
ukochane miejsce

 

pachnie
każde wspomnienie
I filozofia

 

we wrześniu
pan Bóg pomieszkuje
w przyśpieszonym
oddechu
dziecka biegnącego
do szkoły –
powiedział to Chasyd
w Wilnie kilkaset lat
wcześniej

 

Nirvana wtedy
to promień księżyca
poranny i neuron
z prędkością
Światła szukający
czaszce złotej
początku

 

Stefan Chazbijewicz

 

 

Chasydyzm

Chasydyzm (hebr. ‏חסידות‎ chasidut, dosł. „pobożność, bogobojność”), chasydzi (hebr. ‏חסיד‎ chasid, l.mn. ‏חסידים‎ chasidim) – ruch religijny lub pobożnościowy o charakterze mistycznym, powstały w łonie judaizmu. Występował w historii w trzech odmianach, a mianowicie:

 

  • chasydyzm antyczny lub starożytny – jego przedstawiciele znani są także pod nazwą asydejczyków (zwłaszcza w Biblii Tysiąclecia, wyd. III z 1990 r. i dalsze);
  • chasydyzm niemiecki – zwany też aszkenazyjskim lub nadreńskim;
  • chasydyzm polski – powszechnie i potocznie zwany chasydyzmem. Ta odmiana jest najszerzej znana, m.in. dlatego, że rozwija się do dziś (jako ruch o odmiennym charakterze, jest jednak w prostej linii spadkobiercą ruchu powstałego w XVIII wieku).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chasydyzm

 

 

Chasydyzm polski

Chasydyzm polski, powszechnie i potocznie zwany po prostu chasydyzmem. Ta odmiana chasydyzmu jest znana najszerzej, między innymi dlatego, że rozwija się do dziś. Mimo że dzisiejszy chasydyzm jest wynikiem kilkuwiekowej ewolucji, to w prostej linii jest spadkobiercą ruchu powstałego w XVIII wieku.

 

Atmosfera narodzin ruchu

Na przełomie XVII i XVIII wieku, w okresie wojen i powstań kozackich, bezustannych przemarszów wojsk, oblegania miast i krwawych utarczek (por. hajdamaczyzna), zaistniała szczególnie trudna sytuacja polityczno-ekonomiczna.

 

Wśród ludności wschodniej części Rzeczypospolitej pociągała za sobą nędzę i poczucie stałego zagrożenia. Sprzyjało to radykalizacji postaw.

 

Ludność żydowska odchodziła od ortodoksji. Wzrosło zainteresowanie mistyką. Popularność zdobywały ruchy mesjanistyczne i nauki kabalistyczne wywodzące się jeszcze ze średniowiecza.

 

Wyodrębnienie się chasydyzmu w swej klasycznej formie poprzedziło objawienie się Mesjasza Szabetaja Cewiego w 1665 roku i powstanie sabataizmu. Później wyodrębniła się częściowo inspirowana sabataizmem kontrtalmudyczna sekta prochrześcijańska, frankizm, którą założył wyrosły w sabatajskim środowisku Jakub Lejbowicz Frank. Zarówno frankizm, jak i sabataizm nie zagroziły poważnie ortodoksji żydowskiej.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chasydyzm_polski


#StefanChazbijewicz