Otwórz szeroko oczy

Otwórz szeroko oczy – Na swojej ścianie na FB  umieściłem post, żeby otworzyć szeroko oczy i uważać na to, kto może potrzebować naszej pomocy.

To skłoniło moją cykliczną felietonistkę, M.S., do refleksji nad tym, kim naprawdę chcemy być. Zatytułowała ten krótki felieton z cyklu “Rozmowy z kotarą”, “Otwórz szeroko oczy”

 

 

 

Otwórz szeroko oczy

 

 

 

 

Otwórz szeroko oczy

Grzegorz K. zamieścił cytat ….”otwórz szeroko oczy i rozejrzyj się czy ktoś nie potrzebuje trochę czasu trochę uwagi”… autorstwa A. Schweitzera.

 

Uważność, spostrzegawczość. Pojęcia bliskoznaczne? być może, chociaż ja je rozdzielam. Analityczne, logiczne, wielopłaszczyznowe łączenie faktów, którego efektem końcowym jest definicja lub wniosek, to czysta matematyka.

 

Niezbędna jest wiedza, niekoniecznie wyuczona, chociaż wspomaga i wzbogaca tok rozumowania. Wiedza czerpiąca swe źródło z doświadczenia życiowego.

 

Czym jest uważność? Jeżeli zakładam, że spostrzegawczość stanowi wynik analizy logiki, chłodnego i analitycznego sposobu przetwarzania danych, uważność jest miękkością. Wykładnią wysokiej inteligencji emocjonalnej. Widzę i czuję. Często trudno doszukiwać się uzasadnienia, bez całej gamy faktów, jednakowoż wykładnia jest niepodważalna. Margines błędu istnieje, zarówno w pojęciu spostrzegawczości jak również uważności.

 

Kolejna część przytoczonego cytatu” …”Nie pomiń okazji, gdy możesz coś z siebie ludziom ofiarować, jako człowiek”… Zespolenie. Kiedy spostrzegawczość ujmuje dłoń uważności, czy można zostać anonimowym przechodniem życia?

 

Nie, nie można.

 

Czy warto?

 

To kwestia wyboru, kim chcemy być.

 

M.S.

 

 

 

 

Empatia 

Empatia (gr. empátheia „cierpienie”) – zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób[(empatia emocjonalna), umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza).

 

Sam poznawczy komponent empatii, czyli zdolność do wyobrażenia sobie perspektywy myślowej należącej do innej osoby (innymi słowy, rozeznania sposobów rozumowania innej osoby), określany jest mianem decentracji (czemu może, ale nie musi towarzyszyć komponent emocjonalny empatii, czyli zdolność do jednoczesnego współodczuwania stanów emocjonalnych owej innej osoby).

 

Osoba nieposiadająca tej umiejętności jest „ślepa” emocjonalnie i nie potrafi ocenić ani dostrzec stanów emocjonalnych innych ludzi. Silna empatia objawia się między innymi uczuciem bólu wtedy, gdy przyglądamy się cierpieniu innej osoby, zdolnością współodczuwania i wczuwania się w perspektywę widzenia świata innych osobników.

 

Psychologowie zastanawiali się, skąd bierze się uczucie empatii i dlaczego niektórzy ludzie są go pozbawieni. Empatia jest jednym z najsilniejszych hamulców zachowań agresywnych, więc jest to także pytanie istotne z punktu widzenia inżynierii społecznej.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Empatia


#Psychologia #Empatia #RozmowyZkotarą #Felieton