Ograniczanie wolności artystycznej

Ograniczanie wolności artystycznej – Witek Kopeć słusznie stwierdza, że szacunek dla widzów i autorów nie jest ograniczaniem wolności.

Cała “spółdzielnia teatralna” przoduje w tym, żeby z powodu braku innych umiejętności warsztatowych, obrażać widza, nie szanować autorów i zastępować dialog, intelektualnym bełkotem i skandalem. A jeżeli ktoś, nie daj Boże, poczuje się tym urażony, to natychmiast staje się ultrakatolem, wapniakiem, faszystą i moherem, który zatyka tym świetlanym “artystom” usta, cenzuruje ich, robi zamach na wolność słowa i demokrację i skupia się na ograniczanie wolności artystycznej tej wielce oświeconej bandy niedorobionych intelektualistów.

 

Tekst czytelny na komórce:
https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10220052629160464

 

 

Ograniczanie wolności artystycznej

 

 

Ograniczanie wolności artystycznej

Jeżeli uznajemy prawo do wolności wypowiedzi artystycznej, a nie szanujemy wolności innych ludzi, godności drugiego człowieka i równości ludzi to z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić można, że wcale nie chodzi nam o podejmowanie dialogu z innymi na polu sztuki, ale o atak na wartości, którym są oni wierni.

 

Jeżeli korzystamy w swoich wypowiedziach artystycznych z dzieł innych artystów i zapominamy o szacunku dla ich aktu twórczego to logicznie uzasadnione jest podejrzenie o chęć zmanipulowania odbiorców sztuki.

 

Artyści mogą wypowiadać się nowoczesnym językiem, interpretować, zdobywać coraz szersze kręgi odbiorców bez obrażania ludzi, szanując godność, wolność i inne dobra tych do których się zwracają, a także suwerenność innych twórców.

 

Można nawet prowokować nie krzywdząc i nie ośmieszając innych. I, naprawdę, nie jest to ograniczanie wolności wypowiedzi artystycznej.

 

https://www.facebook.com/witold.kopec.9/posts/812630702846321

 

 

SWOBODA DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ
– Europejska Konwencja Praw Człowieka
(art. 10)

1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii.

 

Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

 

Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.

 

2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w
społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobiegania zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieganie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

 

https://kempinsky.pl/pl.boell.org/sites/default/files/uploads/2014/12/warsztaty-_wolnosc_artystyczna.pdf


#wolność