Odwołanie zgodne z prawem?

Odwołanie zgodne z prawem? Czy decyzje dotyczące stosunku pracy dyrektora Cezarego Morawskiego będą podejmowane z poszanowaniem litery prawa?

Zadymiarze i klakierzy Fałszywego Jezusika doprowadzili do tego, że urzędasy mając dosyć tego skowytu i ciągłego ujadania mediów wspierających posła-dyrektora, postanowiły rekomendować Zarządowi Województwa odwołanie Cezarego Morawskiego, wybranego zgodnie z prawem w ogłoszonym konkursie.

Odwołanie zgodne z prawemNie będzie to jednak chyba takie proste, albowiem nowy dyrektor nie zrobił niczego, co mogłoby do tego odwołania doprowadzić.

Poza tym ma on poparcie “Solidarności” w teatrze i większości pracowników Teatru Polskiego, zatem nawet jeśli by doszło do odwołania, to będzie to tylko początkiem nowej zadymy i urzędnicy chcący doprowadzić do końca konfliktu w TP tak naprawdę tylko zamienią wspierających na protestujących i odwrotnie. Zatem będą mieli klops pod tytułem “zamienił stryjek siekierkę na kijek”.

Amen

Warszawa. Komunikat ws. doniesień medialnych na temat dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

7 lutego 2017 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotarły doniesienia medialne (za Polską Agencją Prasową oraz gazeta.pl) o tym, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego otrzymał rekomendację odwołania Cezarego Morawskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu od klubów koalicyjnych sejmiku województwa dolnośląskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z zapisem art. 15 ust 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493), odwołanie dyrektora Cezarego Morawskiego, powołanego na czas określony, przed upływem tego okresu jest możliwe wyłącznie:

na prośbę samego dyrektora;

z powodu choroby trwale uniemożliwiającej dyrektorowi wykonywanie obowiązków;

w przypadku naruszenia przez dyrektora przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem;

w przypadku odstąpienia przez dyrektora od realizacji podpisanej przez niego umowy o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji.

Jako współorganizator Teatru Polskiego we Wrocławiu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża przekonanie, że wszelkie decyzje Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotyczące stosunku pracy dyrektora Cezarego Morawskiego będą podejmowane z poszanowaniem litery prawa.