Odtajnione archiwum o Holocauście

Odtajnione archiwum o Holocauście dostępne w internecie. Akta potwierdzają, że alianci wiedzieli o zagładzie Żydów.

 

 

 


Odtajnione archiwum o Holocauście

 

 

 

 

Od 21 kwietnia można oglądać w internetowych zasobach londyńskiej Biblioteki im. Alfreda Weinera archiwum dokumentów o Holocauście. W bazie znajdują się m.in. akty oskarżenia, nazwiska nazistowskich zbrodniarzy czy dokumenty świadczące o tym, że rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wiedziały o antysemityzmie.

 

Odtajnione niedawno dokumenty z amerykańskich archiwów potwierdzają, że alianci już w 1942 roku wiedzieli o tym, co działo się w III Rzeszy. Dokumenty te zbierała onzetowska Komisja ds. Zbrodni Wojennych (UNWCC), która powstała w 1943 roku w Londynie. Przez blisko 70 lat zebrane akta przeleżały w archiwum w Nowym Jorku. Dostęp do nich był utrudniony. Od 21 kwietnia można oglądać w internetowych zasobach londyńskiej Biblioteki im. Alfreda Weinera archiwum dokumentów o Holocauście. Placówka udostępniła blisko 900 GB danych, które m.in. zawierają informacje o tym, jak alianci zachowywali się w latach 1943-1949, wiedząc o hitlerowskich zbrodniach wojennych.

 

W aktach znajdują się również setki dokumentów o obozie zagłady w Treblince, a także tysiące aktów oskarżenia, w których udokumentowano zbrodnie wojenne nazistów. Alfed Wiener utworzył bibliotekę w 1934 roku, aby dokumentować antysemityzm nazistów. Tuż przed wybuchem II wojny światowej zgromadzone przez niego dokumenty zostały przewiezione do Wielkiej Brytanii, skąd trafiły w ręce brytyjskiego rządy.

 

Do odtajnienia dokumentów przekonał archiwa w USA Dan Plesch, dyrektor Instytutu Międzynarodowych Studiów i Dyplomacji na Uniwersytecie w Londynie. Z analizy naukowca wynika, że brytyjski, amerykański oraz sowiecki rząd wiedział o co najmniej dwóch milionach zamordowanych Żydów oraz o zagrożeniu dla kolejnych pięciu milionów. Plesch ma nadzieję, że dzięki otwartemu dostępowi do archiwum uda się zwalczyć pojawiające się w przestrzeni publicznej kłamstwa o Holocauście.

 

22 kwietnia 2017

 

www.wprost.pl/swiat/10051826/Odtajnione-archiwum-dostepne-w-internecie-Akta-potwierdzaja-ze-alianci-wiedzieli-o-zagladzie-Zydow.html

 

/ Źródło: Deutsche Welle

 

 

 

 

Holocaust

Zagłada Żydów, również Holocaust lub Holokaust (gr. ὁλόκαυστος holokaustos – „całopalenie, ofiara całopalna”), Shoah, Szoa – ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów oraz milionów innych prześladowanych grup dokonane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę i wspierane w różnym stopniu przez uzależnione od niej państwa sojusznicze.

 

Równocześnie z Zagładą Żydów, Niemcy dokonali też ludobójstwa Romów oraz masowych mordów na etnicznych Polakach i radzieckich jeńcach wojennych. Morderstw i prześladowań dokonywano też na niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, homoseksualistach, duchownych katolickich, protestanckich i Świadkach Jehowy, działaczach lewicy i komunistach oraz na członkach wolnomularstwa. Łącznie w wyniku nazistowskich ludobójstw śmierć poniosło około 11 milionów osób.

 

Zagłada Żydów w większości przeprowadzona została na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich. Stanowiła, łącznie z Zagładą Romów, bezprecedensową próbę wymordowania całych narodów przy użyciu metod przemysłowych, która nigdy wcześniej i później nie była przeprowadzona w takiej skali. Stanowiła systematyczny i realizowany przez aparat państwowy proces likwidacji całego narodu.

 

Liczba żydowskich ofiar Holocaustu jest szacowana na prawie 6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnej ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej. Jedną trzecią tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowiły dzieci. Liczba polskich Żydów wśród ofiar Zagłady szacowana jest według różnych źródeł od 2,6 mln do 3,3 mln osób.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Holocaust


#Holocaust #Holokaust