Odstojnik w teatrze

Odstojnik w teatrze to najnowsza bezkompromisowa krytyka Jarosława Górala i Radio Garderoba, patologicznych zjawisk, jakie mają miejsce w teatrze polskim.

 

Synonimy słowa „odstojnik”

Odstojnik

Odstojnik (także osadnik) – zbiornik, w którym przebiega grawitacyjne osiadanie zanieczyszczeń zawartych (w postaci zawiesin) w zanieczyszczonej wodzie (również ściekach) z gospodarstw domowych, w kopalniach lub zakładach przemysłowych. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie wody w obiegu zamkniętym lub odprowadzenie ścieków do kanalizacji w przypadku ścieków przemysłowych lub rzeki w przypadku ścieków komunalnych.

Osadniki spełniają szczególną rolę w oczyszczalniach ścieków (osadnik Imhoffa).

Jeżeli grawitacyjnie oczyszczane są gazy z pyłów mówi się o komorach osadczych.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odstojnik

 

Radio Garderoba przedstawia:
Odstojnik w teatrze

 

Radio Garderoba

Radio Garderoba jest projektem medialnym, który powstał z inicjatywy aktora Jarka Górala.
https://kempinsky.pl/radio-garderoba-przedstawia/

Jarosław Góral:
Radio Garderoba Jarosław Góral Porażka dyrektora

https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1118436

https://www.filmweb.pl/person/Jaros%C5%82aw+G%C3%B3ral-84200

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_G%C3%B3ral

https://www.facebook.com/jarek.goral.50?fref=ts

 

Odstojnik – podstawy projektowania

1. Prędkość opadania ziarna kulistego: ( ) c s c 2 o 18 d g u η ρ − ρ = [m/s] [1] uo- teoretyczna prędkość opadania swobodnego [m/s], d- średnica cząstki fazy stałej [m], ρ s,c- gęstość faz stałej i ciekłej [kg/m3 ], g – przyspieszenie ziemskie [m/s2 ], η- lepkość dynamiczna fazy ciekłej [Pas] 0.2 u d Re c o ≤ ν = [2] ν- lepkość kinematyczna fazy ciekłej [m2 /s] r 5uo u = 0. [m/s] [3] ur- rzeczywista prędkość opadania swobodnego [m/s] 2. Natężenie przepływu fazy ciekłej: m3= m 100 100 c m m p c [kg/s] [4] m –masowe natężenie przepływu zawiesiny [kg/s], cp- początkowe stężenie fazy stałej [%] 3. Natężenie przepływu fazy stałej: ms = m − mc [kg/s] [5] 4. Stosunek masowy fazy stałej na wlocie do odstojnika: p p p 100 c c x − = [kg s./kg c.] [6] 5. Stosunek masowy fazy stałej w szlamie: k k k 100 c c x − = [kg s./kg c.] [7] ck- końcowe stężenie fazy stałej [%]
www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Kaimch/images/stories/Katedra_AiMCh/Osad.pdf


#teatr