Odpowiedź Stefana Chazbijewicza

Odpowiedź – to następny przepiękny wiersz Stefana Chazbijewicza, którego poezję z wielką przyjemnością promuję na łamach mojego bloga.


Odpowiedź Stefana Chazbijewicza


Odpowiedź

Wygasają w Tobie przedmioty
mówisz o Stwórcy zbyt głośno
I tylko rosnąca nadzieja
otaczających zewsząd prochów
Spełnia się raz jeszcze
w posłusznych dłoniach Pielgrzyma
Będziesz milczał
niszczył w sobie miasta
murami otaczał rzeki
Będziesz jak uczciwi mnisi
zakradający się od Wewnątrz

Stefan Chazbijewicz

 

odpowiedź

1. «ustna lub pisemna reakcja na pytanie, zwrot lub zarzut skierowany do kogoś»
2. «mówienie lub pisanie na zadany przez sprawdzającego wiadomości temat; też: treść tego, co zostało odpowiedziane»
https://sjp.pwn.pl/sjp/

 

pielgrzym

«człowiek odbywający wędrówkę do miejsca kultu»
https://sjp.pwn.pl/sjp/pielgrzym;2499832.html

 

Zakon mniszy

Zakon mniszy, zakon kontemplacyjny (z gr. μοναχός monachos – samotnik, z łac. contemplare – wpatrywać się) – katolicka i prawosławna forma życia zakonnego, polegająca w pierwotnej wersji na odcięciu się od świata zewnętrznego i życiu w całkowitym odosobnieniu lub w nielicznej zamkniętej wspólnocie, poświęconemu prawie wyłącznie modlitwie i kontemplacji Boga.

Początkowo życie mnisze wiązało się z formą pustelniczą. Najstarsze ośrodki życia pustelniczego powstały w ramach Kościoła Koptyjskiego w Egipcie. Ekspansja i rozwój tej formy życia doprowadził do powstania pierwszych wspólnot zakonnych w Europie.

Większość zakonów w Kościele prawosławnym ma charakter mniszy, natomiast w Kościele katolickim istnieją także inne rodzaje zakonów bardziej nastawionych na działalność zewnętrzną. W protestantyzmie zakony mnisze nie występują wcale.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_mniszy


#poezja