Obalenie konstytucji

Obalenie konstytucji – Jak można, powołując się na demokrację, zarządzać państwem, nawet gorzej, niż Adolf Hitler – jak najgorsi gangsterzy.

Nienawidzę tego szamba, jakim była przez ostatnie 8 lat TVP, ale Hitler przynajmniej rządził dekretami i prawo to przyznał mu, w trybie demokratycznym, Reichstag, a nasz nowy rząd rządzi “uchwałami”! To absolutny skandal i brak poszanowania praworządności. Prawo silnej pięści i całkowite obalenie konstytucji.

 

 

 

Obalenie konstytucji

 

 

 

 

Obalenie konstytucji

Martwi nie „przejęcie TVP”’. To było oczywiste i nieuniknione.

 

Martwi odpowiedź premiera prezydentowi: okazuje się, że nowy rząd wraz z „Europą” i panią Jurową będą bardzo przestrzegać Konstytucji – tyle lat nosili ją w końcu na koszulkach – z jednym wyjątkiem – rozdziału o uprawnieniach prezydenckich. Tego rozdziału przestrzegać nie zamierzają.

 

Konstytucja bowiem określa wyraźnie tryb w jakim można uchwalać ustawy, a prawo w RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ zmienia się ustawami. Tryb ten przewiduje rolę Prezydenta RP, który może ustawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego, albo „zawetować”, czyli przekazać Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.
„art. 122 pkt. 5 Konstytucji.

 

Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do PONOWNEGO ROZPATRZENIA. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3”

 

Może to być zarazem prezydent z tego samego obozu politycznego co rząd, jak i z przeciwnego. W tym drugim przypadku skuteczne uchwalenie ustawy wymaga uzgadniania i zawarcia jakiegoś kompromisu – by ustawa przeszła i nie spotkała się z prezydenckim vetem, zwłaszcza, gdy koalicja rządząca nie ma dość „szabel” (3/5 głosów) by to veto obalić.

 

Nowa koalicja ni mniej ni więcej powiedziała prezydentowi twittem PDT, żeby się w nos pocałował ze swoimi
uprawnieniami konstytucyjnymi, a od dziś koalicja rządząca będzie sobie uchwalać „uchwały”, które będą zmieniały obowiązujące ustawy (sic!) (abstrahuję czy dobre, czy złe) bez całej przewidzianej KONSTYTUCJĄ procedury. I już.

 

Co z tego, że konkretna Ustawa przewiduje specjalny tryb powoływania szefów TVP – od wczoraj powołuje ich minister, wprowadza policją. I to nazywamy praworządnością. „Bo Info było propagandowe” „bo zupa była za słona”

 

Agnieszka Romaszewska

 

https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/pfbid02PUNNV4dh8Se3vnU7r
QsPAG4CboQhqnxEjBpzHYxVzEQgKPWNfwU2X7ERLAunDAM3l


#prezydent_RP #Konstytucja #praworządność