Niebanalne decyzje

Niebanalne decyzje – To obowiązek każdego czworonożnego ssaka, żeby uczynić wszystko, żeby jego życie nawet nie ocierało się o banał.

Bardzo brakuje mi Michała Ratyńskiego. Jego błyskotliwej inteligencji, codziennej życzliwości i nietuzinkowego spojrzenia na teatr i życie. Coraz częściej wracam do jego postów i komentarzy i podziwiam jego przenikliwość. Ostatnio znalazłem komentarz pod poniższym postem, w którym mówi o tym, jak ważne są niebanalne decyzje w życiu każdego człowieka:

 

 

 

Niebanalne decyzje

 

 

 

 

Niebanalne decyzje

Dnia 9 stycznia 2013 roku Michał Ratyński napisał pod moim postem:

To obowiązek każdego czworonożnego ssaka, żeby uczynić wszystko, żeby jego życie nawet nie ocierało się o banał. To wymaga pracy i determinacji, ale po to, także, mamy szarą masę, żeby podejmować niebanalne decyzje.

 

…a życie jednak należy brać poważnie, a kawały opowiadać żonie w kuchni, a z innymi poważnie rozmawiać, albo też i niepoważnie, tylko trzeba taką formułę zaproponować.

 

Michał Ratyński

 

 

 

 

Truizm

Truizm (ang. truism od truth – „prawda”) – stwierdzenie prawdziwe, ale banalne, znane wszystkim albo zbyt błahe, aby warto było je wygłaszać. Może być użyte jako figura retoryczna. Truizmem jest np. stwierdzenie, że „Słońce jest jasne”. W retoryce, jeśli nie chce się być posądzonym o bezkrytyczne posługiwanie się banałami, często używa się następującego zwrotu: „Truizmem byłoby stwierdzenie, że…”, po czym następuje wygłoszenie tej banalnej prawdy.

 

Pojęcie truizmu jest blisko związane z językową tautologią, a jego odpowiednikiem w logice jest tautologia.

 

Terminem przeciwnym do truizmu jest oczywisty fałsz, którym jest np. określenie „gruszki na wierzbie”.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Truizm

 

 

 

 

Michał Ratyński

Michał Ratyński (ur. 16 maja 1948 w Warszawie, zm. 11 września 2013 tamże) – polski reżyser teatralny.

 

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyk (SGPiS) w Warszawie z 1970, Wyższego Studium Zawodowego Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera (PWSFTviT) w Łodzi z 1972, oraz Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (PWST) w Warszawie z 1982. Zawodowo związany był z teatrem w Jeleniej Górze, Warszawie, Krakowie oraz w Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, gdzie piastował także stanowisko kierownika literackiego.

 

Laureat nagrody za najlepszą reżyserię i najlepszą inscenizację sztuki antycznej na VII Festiwalu Sztuki Antycznej w Kerczu na Krymie, w 2005, za sztukę Lizystrata.

 

Zmarł 11 września 2013, spoczywa na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Raty%C5%84ski


#Życie