Nie handluj wolnością

Nie handluj wolnością – Nie pozwól sobie zadeptać własnej wewnętrznej wolności, nie handluj nią, chroń ją i osłaniaj, bo tylko ona stanowi o twojej wartości.

 

Nie handluj wolnością

We wspomnieniach na Facebooku pojawił mi się następujący post Michała Ratyńskiego:

Michal Ratynski
13 marca 2012
“Nie pozwól sobie zadeptać własnej wewnętrznej wolności, nie handluj nią, chroń ją i osłaniaj, bo tylko ona stanowi o twojej wartości. Wszystko inne jest wyłącznie epizodem!”
https://www.facebook.com/michal.ratynski.3/posts/2487857774610

Jak ważne są to słowa w dobie kupczenia wszystkim w imię źle pojętej kariery!

W dobie ludzi, którzy sprzedaliby własną matkę, byleby zostać dyrektorem czegokolwiek – nawet kiosku Ruchu.

W dobie pseudorecenzentów, którzy sprzedają się za garść srebrników wychwalając głupotę, jako ostateczną mądrość.

W dobie pseudotwórców bez idei i misji, którym jedynie przyświeca popularność i mamona.

O politykach i innych prostytutkach nawet nie wspominając.

Jaka wielka szkoda, że Michała już między nami nie ma, a wśród tych, co pozostali tak mało jest ludzi jego pokroju.

Tym bardziej trzeba dbać o to, co śmiało można nazwać jego testamentem, albowiem całym swoim życiem dawał dowód temu, że właśnie tak należy żyć……

“Wszystko inne jest wyłącznie epizodem!”

Amen

Wartości

Wartości – przedmioty i przekonania, determinujące względnie podobne przeżycia psychiczne i działania jednostek. W rozumieniu kulturowym wartości to powszechnie pożądane w społeczeństwie przedmioty o symbolicznym charakterze oraz powszechnie akceptowane sądy egzystencjonalno-normatywne (orientacje wartościujące). Pojęcie wartości wywodzi się z języka niemieckiego od słów Wert i Wuerde, które oznaczają godność, honor, powagę lub godny i wartościowy.

System wartości to zespół wartości uporządkowany według stopnia ważności. Powiązania między wartościami nie są wyłącznie liniowe. Do ujawnienia hierarchii wartości dochodzi najczęściej w sytuacji konfliktowej, gdy konieczny jest wybór i rezygnacja z danych wartości.

Wartością może być dowolny przedmiot, idea lub instytucja któremu jednostka przypisuje ważną rolę w życiu, a dążenie do jego osiągnięcia traktowane jest jako konieczność ze względu na zaspokajanie potrzeb jednostki. Zewnętrznym przejawem wartości jest obserwowalne zachowanie.

Wartości pełnią rolę kryteriów wyboru dążeń ogólnospołecznych, są standardem integracji jednostki ze społeczeństwem, różnicują społeczną sferę osobowości ludzkiej.

Wartości to cechy stanowiące o nieprzeciętnych walorach kogoś lub czegoś.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warto%C5%9Bci


#wolność