Never again

NEVER AGAIN – DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR HOLOCAUSTU (Yom HaShoah) 2015

 

never againDzień Pamięci Holocaustu (Jom HaZikaron laSzoa we-laGewura) oznacza dosłownie “Dzień (Pamięci) Zagłady i Aktów Odwagi” i obchodzony jest 27 dnia miesiąca nisan (w tym roku [2015] jest to dzień 16 kwietnia [święto zaczyna się po zachodzie słońca w środę, 15 kwietnia]).

Data tego święta została oficjalnie wyznaczona przez Knesset w roku 1951.
www.the614thcs.com/37.2019.0.0.1.0.phtml

never again.

 

Shoah

 

Holocaust 

Żydzi pojmani przez SS w trakcie tłumienia powstania w getcie warszawskim

Holocaust(gr. ὁλόκαυστος holokaustos „całopalenie”; również: Holokaust, Zagłada Żydów, Zagłada, Shoah, Szoa) – ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów oraz milionów innych prześladowanych grup dokonane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę i wspierane w różnym stopniu przez uzależnione od niej państwa sojusznicze.

Równocześnie z Zagładą Żydów, narodowi socjaliści dokonali też ludobójstwa Romów oraz masowych mordów na etnicznych Polakach iradzieckich jeńcach wojennych. Morderstw i prześladowań dokonywano też na niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie,homoseksualistach, duchownych katolickich, protestanckich i Świadkach Jehowy, działaczach lewicy i komunistach, oraz na członkachwolnomularstwa. Łącznie w wyniku nazistowskich ludobójstw śmierć poniosło około 11 milionów osób.

Zagłada Żydów w większości przeprowadzona została na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich. Stanowiła, łącznie z Zagładą Romów, bezprecedensową próbę wymordowania całych narodów przy użyciu metod przemysłowych, która nigdy wcześniej i później nie była przeprowadzona w takiej skali. Stanowiła systematyczny i realizowany przez aparat państwowy proces likwidacji całego narodu.

Liczba żydowskich ofiar Holocaustu jest szacowana na prawie 6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnej ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej. Jedną trzecią tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowiły dzieci. Liczba polskich Żydów wśród ofiar Zagłady szacowana jest według różnych źródeł od 2,6 mln do 3,3 mln osób.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holocaust

 

never again – nigdy więcej.

_______________________________________________________________________________
#holokaust #shoah