Namiętność, intymność i co jeszcze?

Namiętność, intymność, zaangażowanie – Takie właśnie są poszczególne części, które składają się na to, co zazwyczaj nazywamy miłością.

Amerykański psycholog, Robert Sternberg, jest twórcą najpopularniejszej teorii miłości – trójczynnikowej Teorii Miłości, na którą składają się namiętność, intymność i zaangażowanie.

 

Tekst czytelny na komórce:
https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10220187438450612

 

 

Namiętność, intymność i co jeszcze

 

 

Namiętność, intymność i co jeszcze?

Pożądanie, namiętność, intymność: z czego składa się miłość w związku?

Jaka jest miłość? Co powoduje, że obdarzamy nią drugą osobę z wzajemnością? Dlaczego jeden związek dodaje energii i uskrzydla, gdy drugi jest toksyczny i niszczy partnerów od środka? W 1986 roku powstała trójczynnikowa koncepcja miłości, która wyjaśnia te kwestie.

 

Amerykański psycholog, Robert Sternberg, jest twórcą najpopularniejszej teorii miłości – trójczynnikowej Teorii Miłości. Wedle tej koncepcji miłość należy rozumieć jako połączenie trzech elementów: namiętności, intymności i zaangażowania.

 

Intymność 

Intymność oznacza pozytywne uczucia, a co za ty, idzie, zachowania. Składają się na nie między innymi: pragnienie troski o dobro partnera, przeżywanie szczęścia w jego obecności, wzajemne zrozumienie, dzielenie się z partnerem swoimi przeżyciami oraz dobrami materialnymi, dawanie i otrzymywanie wsparcia oraz docenianie roli partnera we własnym życiu.

 

Dynamika tego czynnika miłości jest według Sternberga bardzo łagodna, to znaczy rośnie powoli oraz powoli opada, a wynika to przede wszystkim z umiejętności komunikowania partnerów, wzajemnego zrozumienia i chęci udzielania sobie wsparcia oraz pomocy. Ten rodzaj umiejętności wykształca się z czasem i wzajemnym poznawaniem się partnerów. Jednak intymność w związku ma także neurohormonalne źródło. Dowodem na to  jest wzajemne wyzwalanie u siebie endorfin, towarzyszących poczuciu bezpieczeństwa, czy oksytocyny, której poziom przekłada się na poczucie zaufania i więzi. Nie bez znaczenia dla tego czynnika miłości jest jeszcze coś – doświadczenia emocjonalne, szczególnie te pochodzące z okresu wczesnego dzieciństwa. Ten etap odgrywa bowiem znaczącą rolę w emocjonalno-seksualnym rozwoju człowieka.

 

Namiętność

Według Sternberga namiętność jest efektem motywacyjnego zaangażowania w relację. Takiemu zaangażowaniu towarzyszy pragnienie połączenia z partnerem. Wyraża się ono przez silne emocje, pobudzenie fizjologiczne, pragnienie bliskości fizycznej, a także uczucie podniecenia. Potrzeba seksualna jest istotnym elementem tej składowej miłości, jednak nie jest z nią tożsama – to tzw. osoby aseksualne mogą według Sternberga odczuwać inne aspekty namiętności, z pominięciem tej seksualnej. Namiętność w związku inaczej niż intymność charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką, to znaczy dość szybko osiąga swoje maksymalne natężenie, ale równie szybko też  opada.

 

Po początkowym szybkim spadku następuje zwykle krótkotrwałe ustabilizowanie namiętności na niższym poziomie, po czym namiętność zaczyna wygasać, jak przekonuje Bogdan Wojciszke, psycholog i autor legendarnej „Psychologii miłości”, dzieje się tak szczególnie po przekroczeniu dwóch lat trwania związku.

 

Zaangażowanie 

Według Sternberga zaangażowanie, zwane także zobowiązaniem, ma ścisły związek ze świadomą decyzją stworzenia, bycia oraz pozostawania w przyszłości w danej relacji. Ten czynnik miłości poddaje się naszej świadomej kontroli i zazwyczaj jest najbardziej stabilnym, niepodlegającym zmianom składnikiem miłości. Dzieje się tak dlatego, że wysiłek wkładany w utrzymywanie relacji jest jednocześnie zapoczątkowaniem jej „samopodtrzymywania się”. Nie należy jednak zapominać, że zobowiązanie jest wynikiem świadomej decyzji, która na każdym etapie może zostać odwołana.

 

https://urodazycia.pl/psychologia/pozadanie-


#miłość