Naga prawda o Strzępce

Naga prawda o Strzępce – Przeczytajcie, jak naprawdę wyglądają rządy Moniki Strzępki w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. To porażająca lektura!

Jedna z pracowniczek odsłania kulisy postępowań Moniki Strzępki w warszawskim Teatrze Dramatycznym, w którym miała niby panować miłość i tolerancja, a wygląda na to, że panuje zamordyzm, strach i mobbingowanie pracowników. A już plan oszczędnościowy, który polega na tym, że teatr często zwalnia jednego aktora, a w jego miejsce zatrudnia innego, bliższego sercu pani dyrektor, jest skrajną patologią, która niestety dominuje obecnie w polskim teatrze, zdominowanym przez Mafię Teatralną.
Przeczytajcie sami wpis pracowniczki i jak wygląda naga prawda o Strzępce:

 

 

 

Naga prawda o Strzępce

 

 

 

 

Naga prawda o Strzępce

Na spotkaniach kolektywu z zespołem wysłuchaliśmy opowieści o złej kondycji finansowej teatru i konieczności wdrożenia planu oszczędnościowego. Tymczasem plan oszczędnościowy wygląda tak, że jeden aktor dostaje wypowiedzenie, a inny jest zatrudniany (jedna z aktorek napisała nawet na swoim profilu, że wyszła na spacer z psem, a wróciła z etatem w teatrze).

 

Ja na przykład jestem na przymusowym urlopie, a na moim miejscu pracuje już ktoś inny, czyli teatr płaci podwójne wynagrodzenie.

 

Nie mówię już o sposobie rozmowy z pracownikami, atmosferze w jakiej te rozmowy się odbywają przyczynach wypowiedzeń, które są wpisywane w rozwiązanie umowy, ciągłym szukaniem haków jeden na drugiego, bo to już osobny temat. W żadnym zakładzie pracy takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, w ŻADNYM.

 

I jeszcze jedno! Nie wierzcie w bajki, że Monika nie mogła zaglądać w dokumenty finansowe, kiedy była zawieszona. Przecież normalnie pracowała. W tym czasie przeprowadzała rozmowy pracownicze i wręczała wypowiedzenia.

 

Anna Cis

 

(Tekst jest opublikowany za zgodą autorki)

 

 

 

 

Mobbing

Mobbing – prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Termin wywodzi się od angielskiego czasownika to mob (nagabywać, napadać, zaczepiać) i rzeczownika mob (motłoch, tłum). W języku angielskim termin ma szersze znaczenie, które nie dotyczy wyłącznie miejsca pracy; odpowiednikiem polskiego mobbingu po angielsku jest na ogół workplace bullying lub workplace harassment. Workplace mobbing używany jest w tym znaczeniu jedynie w literaturze naukowej. Terminu mobbing w odniesieniu do zachowań występujących w grupach społecznych użył jako pierwszy szwedzki naukowiec Peter-Paul Heinemann.

 

Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników.

 

Istotnym zagadnieniem jest odróżnienie mobbingu od łamania zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje pojęcie mobbingu jako obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników. Obejmuje ono sprzysięganie się lub mobbing przeciwko wybranemu pracownikowi, który staje się przedmiotem psychicznego dręczenia. Mobbing charakteryzuje się stałymi, negatywnymi uwagami lub krytyką, społecznym izolowaniem danej osoby, plotkowaniem lub rozprzestrzenianiem fałszywych informacji.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mobbing


#MonikaStrzępka #mobbing #teatr