Myśleć jak Leonardo da Vinci

Myśleć jak Leonardo da Vinci – Leonardo da Vinci był niewątpliwym geniuszem. Wiemy o nim wiele, ale mało kto wie, czym się kierował w życiu.

Czy potrafisz myśleć jak Leonardo da Vinci? Możesz to sprawdzić. Ukuł on 7 zasad mądrego życia, według których żył. Oto one:

 

 

 

Myśleć jak Leonardo da Vinci

 

 

 

 

Myśleć jak Leonardo da Vinci

7 zasad mądrego życia według Leonarda da Vinci

 

1. Ciekawość (Curiosita)
Na pierwszym miejscu jest nienasycona ciekawość życia, nieustanne pragnienie ciągłej nauki. Aby rozwijać w sobie dociekliwość i głód wiedzy, najlepiej zadawać wiele pytań i szukać na nie odpowiedzi. Nawet te najbardziej kuriozalne mogą przybliżać nas do rozwiązania problemów.

 

2. Eksperyment (Dimostrazione)

Druga zasada Leonarda to doświadczanie i uczenie się na własnych błędach. Da Vinci twierdził, że „najbardziej zawodzą człowieka jego własne opinie”. Tłumią one dociekliwość i są hamulcem do sukcesu. W życiu trzeba umieć poddawać w wątpliwość własne przekonania, doświadczać a błędy traktować jako naturalną drogę uczenia się.

 

3. Zmysły (Sensazione)
Trzeci zasada opiera się na założeniu, że angażowanie wielu zmysłów w procesie zmagania się z problemem pomaga uzewnętrznić się inteligencji. Mocniejsze bodźce sprzyjają głębszemu poznaniu i lepszemu odbiorowi rzeczywistości.

 

4. Rozmycie (Sfumato)

czwartej zasadzie Leonarda chodzi o otwarcie się na paradoks, niepewność, wieloznaczność, „rozpływanie się we mgle”. Da Vinci ufał swojej podświadomości. Otwarcie się na własną intuicję, sny, akceptowanie twórczego napięcia może bardzo pomóc w podejmowaniu decyzji. Jest to ciekawy pomysł na szum informacyjny, utrudniający podejmowanie decyzji.

 

5. Sztuka/Nauka (Arte/Senza)

Piąta zasada podkreśla znaczenie „myślenia całym mózgiem”, czyli dwoma półkulami, logiką i wyobraźnią. Lewa półkula odpowiada za analizowanie, porównywanie, strukturyzowanie i planowanie. Prawa kieruje się intuicją, przeczuciami, wybiera to, co spontaniczne i kreatywne. Tylko łącząc pracę obu półkul możemy w pełni wykorzystać swój potencjał.

 

6. Cielesność (Corporalita)
Sprawność fizyczna czyli właściwa postawa ciała, wdzięk i kondycja jest według Leonarda podstawą rozwoju intelektualnego i jasności myślenia. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Elementem rozwoju jest również rozsądna proporcja między pracą a odpoczynkiem.

 

7. Spójność (Connessione)

Ostatnia zasada mówi o poznawaniu i rozumieniu więzi łączących rzeczy i zjawiska – „wszystko jest powiązane ze wszystkim”. Seria kilku pozornie niezwiązanych ze sobą rzeczy może dać coś zupełnie nowego, niepowtarzalnego – oto sekret kreatywności.

 

Jeśli masz 7/7 to znaczy jesteś „Leonardem da Vinci” swojego życia.

 

„Myśleć jak Leonardo da Vinci” – Michael J. Gelb

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/66783-7-zasad-madrego-zycia-wedlug-leonarda-da-vinci/


#Psychologia #Życie #LeonardoDaVinci #DaVinci #JakŻyć