Marszałkowie zdemaskowani

Marszałkowie zdemaskowani – ministerstwo obnaża prawdę o manipulacjach UMWD w sprawie powołania nowego dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu.

W ostatnich dniach mogliśmy przeczytać i wysłuchać mnóstwo faktów, podawanych przez Marszałków, które mijały się z prawdą. M.in. Marszałkowie twierdzili, że decyzja w tej sprawie leży po stronie ministerstwa, a prawda jest taka, że Minister jedynie zatwierdza kandydaturę, jeśli ma ona miejsce bez konkursu. Mówiono też o tym, że “rozmowy” trwają, co jak wynika z oświadczenia Ministerstwa też nie jest prawdą. Generalnie wszystkie fakty, które powoli wypływają świadczą o daleko idącej próbie manipulacji opinią publiczną i to niezwykle ważne, że prawda wychodzi na jaw – czyli Marszałkowie zdemaskowani!

Marszałkowie zdemaskowani

MKIDN: decyzja ws. Teatru Polskiego we Wrocławiu w rękach Zarządu Województwa

18.11.2019

W związkuz wywiadem z Panem Michałem Bobowcem, Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, opublikowanym przez Radio Wrocław 13 listopada 2019 r. (www.radiowroclaw.pl/articles/view/91469/Rozmowa-Dnia-Michal-Bobowiec-Repertuar-to-zadanie-dla-dyrektorow-Tymczasem-dyrektorow-nie-ma-od-wielu-miesiecy), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że obecnie decyzja ws. powołania dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu leży wyłącznie w rękach zarządu województwa. Ministerstwo, zgodnie z ustawowymi i umownymi regulacjami, nie dysponuje inicjatywą w zakresie powołania dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu i jest zmuszone czekać na decyzję organizatora w tej sprawie. 

W ocenie MKIDN, konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu został unieważniony przez Województwo Dolnośląskie przedwcześnie i wbrew stanowisku ministerstwa. Procedura konkursowa mogła i powinna zostać doprowadzona do końca po dokonaniu przez Województwo odpowiednich zmian w składzie komisji konkursowej (skład komisji konkursowej okazał się nieprawidłowy, gdyż jeden z przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych był przedstawicielem organizacji niereprezentatywnej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych).

Jednocześnie MKIDN informuje, że  ostatnie spotkanie przedstawicieli ministerstwa i Województwa w sprawie m.in. sytuacji w Teatrze Polskim we Wrocławiu miało miejsce 9 września 2019 r. Od tego czasu upłynęły ponad 2 miesiące, podczas których rozmowy nie były kontynuowane. Aktywność  wykazuje natomiast p.o. dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu Kazimierz Budzanowski, który już dwukrotnie występował do Zarządu Województwa z wnioskiem o działanie i wyprowadzenie instytucji z trwającego impasu, również bez skutku.

https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-decyzja-ws-teatru-polskiego-we-wroclawiu-w-rekach-zarzadu-wojewodztwa


#TeatrPolskiWeWrocławiu