Manifest Żelaznego

Dostałem od Śrubka Klub w Żywcu najpiękniejsze życzenia świąteczne, które są kwintesencją tego, co myślę o teatrze i kulturze, Jest to ubrany w słowa mój osobisty manifest:

 

manifest srubkaW czasie charakteryzującym się rozpowszechnionym indywidualizmem, egocentryzmem i materialistycznym konsumpcjonizmem prowadzącym do pogardy i odrzucania najsłabszych, którzy są uważani za “bezużytecznych”, następuje wyzbywanie się więzi międzyludzkich na zasadzie “daję. żebyś dał”,

niemal wbrew obowiązującym tendencjom , przekazujemy serdeczne życzenia uznawania potrzeby aktywnego wspierania człowieka w rozwoju,

szacunku dla prawdy, respektu i wierności wobec niej.

obiektywnego traktowania piękna,

poszukiwania przejawów myślenia o drugim człowieku, wychowywania do wartości chroniących podstawowe warunki osobowego bycia i rozwoju,

odkrywania powinności płynących z prawości, wierności, poczucia odpowiedzialności,

budzenia potrzeby kontemplacji, przeżycia a nie frazesu,

otwartości na nowe pojmowanie kultury ,

pochwały godności,

decydowania się na ujawnianie wobec innych własnych przekonali wraz z decyzją ich obrony,

bycia szczerym –

posiadania odwagi cywilnej, wyrażania jawnej dezaprobaty wobec epoki namiastek i falsyfikatów czy nieszczerości oraz wyrachowania ubranego w formy towarzyskie,

zachowania wierności sobie urzeczywistnionej w opozycji do twardego muru nieaprobaty.

heroicznego często postępowania wobec opinii innych wzmagającego świeżość emocjonalnego kontaktu ze światem ,

unikania zjawisk towarzyszących kulturze nędzy wykazujących tendencje deformujące indywidualność jednostki,

skutecznego przezwyciężania skłonności do marazmu i uświadamiania potrzeby szukania własnych dróg.

eliminowania postaw niewierności wobec siebie dla ugruntowującej się dla wielu potrzeby aprobaty zewnętrznej,

 

składa KLUB ŚRUBKA

 

 

manifestNigdy nie byłem teoretykiem, raczej intuicjonistą, więc sformułowanie tych słów przyszło by mi z trudem, a może w ogóle by się nie udało, a dzięki tym życzeniom dostałem do ręki gotowy manifest, który doskonale odzwierciedla to, w jaki sposób z Piotrem Wiśniewskim prowadzimy Teatr Żelazny, dlatego jest to także manifest naszego Teatru.

Manifest przeciwko tym wszystkim wynaturzeniom, które mają miejsce w teatrze i kulturze, szczególnie tej “nowej” tak bardzo wychwalanej przez co poniektórych papieży teatru promujących falsyfikaty z wyrachowania ubranego w formy towarzyskie.

Tak, to jest Manifest Teatru Żelaznego!

Amen

___________________________________________________________________________
#manifest #teatr