Manifest Teatru Żelaznego

W dobie próby zmonopolizowania oblicza teatru polskiego przez jedną jedynie słuszną formację, pod fałszywą flagą demokracji wydaje nam się, że dobrze przypomnieć nasz manifest, który namawia do samodzielnego myślenia.

 

manifestW obliczu marnotrawienia środków publicznych, korupcji i nepotyzmu w teatrze, z potrzeby przeciwstawiania się tym zjawiskom, mówienia głośno, że król jest nagi i piętnowania zjawisk patologicznych w teatrze i Tworzenia i promowania takiego teatru, który się temu przeciwstawia, czyli jest teatrem uczciwym, rzetelnym, profesjonalnym i otwartym na dialog z widzem, powstał Manifest Teatru Żelaznego.

 

 

MANIFEST TEATRU ŻELAZNEGO

W czasie charakteryzującym się rozpowszechnionym indywidualizmem, egocentryzmem i materialistycznym konsumpcjonizmem prowadzącym do pogardy i odrzucania najsłabszych, którzy są uważani za “bezużytecznych”, następuje wyzbywanie się więzi międzyludzkich na zasadzie “daję. żebyś dał”,

W dobie teatru coraz mniej zrozumiałego dla widza i ocenianego według kryteriów grupy dzierżącej władzę w teatrze, która uczyniła podział ludzkości na „naszą” i „obcą”, lepszą i gorszą, wbrew obowiązującym tendencjom , zamierzamy przekazywać potrzebę uznawania aktywnego wspierania człowieka w rozwoju,

szacunku dla prawdy, respektu i wierności wobec niej.

obiektywnego traktowania piękna,

poszukiwania przejawów myślenia o drugim człowieku, wychowywania do wartości chroniących podstawowe warunki osobowego bycia i rozwoju,

odkrywania powinności płynących z prawości, wierności, poczucia odpowiedzialności,

budzenia potrzeby kontemplacji, przeżycia a nie frazesu,

otwartości na nowe pojmowanie kultury, jako jakość budującą horyzontalne komórki społeczne i więzy międzyludzkie

pochwały godności,

decydowania się na ujawnianie wobec innych własnych przekonań wraz z decyzją ich obrony,

bycia szczerym –

posiadania odwagi cywilnej, wyrażania jawnej dezaprobaty wobec epoki namiastek i falsyfikatów, hucpy artystycznej opakowanej w hymny pochwalne opiniotwórczych hochsztaplerów czy nieszczerości oraz wyrachowania ubranego w formy towarzyskie,

zachowania wierności sobie urzeczywistnionej w opozycji do twardego muru nieaprobaty.

heroicznego często postępowania wobec opinii innych wzmagającego świeżość emocjonalnego kontaktu ze światem ,

unikania zjawisk towarzyszących kulturze nędzy wykazujących tendencje deformujące indywidualność jednostki,

skutecznego przezwyciężania skłonności do marazmu i uświadamiania potrzeby szukania własnych dróg.

eliminowania postaw niewierności wobec siebie dla ugruntowującej się dla wielu potrzeby aprobaty zewnętrznej,

W obliczu marnotrawienia środków publicznych, korupcji i nepotyzmu w teatrze, z potrzeby przeciwstawiania się tym zjawiskom, mówienia głośno, że król jest nagi i piętnowania zjawisk patologicznych w teatrze i Tworzenia i promowania takiego teatru, który się temu przeciwstawia, czyli jest teatrem uczciwym, rzetelnym, profesjonalnym i otwartym na dialog z widzem, powstał Teatr Żelazny !

I o taki teatr zamierzamy walczyć.

 

Synonimy do słowa manifest:

adres, apel, biuletyn, cele, credo, dążenia, deklaracja, dekret, dewiza, dokument programowy, ekspresja,enucjacja, enuncjacja, exposé, filozofia, informacja, komunikat, koncepcja, kredo, list otwarty, list zbiorowy,memoriał, misja, nakaz, nota, notyfikacja, obwieszczenie, odezwa, ogłoszenie, orędzie, orientacja,oświadczenie, oznajmienie, petycja, pismo, plany, podanie, poglądy, polityka, pomysł, posłanie, postulaty,pozew, pozwanie, program, programik, projekt, proklamacja, prośba, przekonania, przemówienie,przemyśliwania, przesłanie, publiczna skarga, publiczny protest, reguły, rezolucja, strategia, stwierdzenie,światopogląd, taktyka, twierdzenie, uchwała, uniwersał, uroczyste oznajmienie, ustawa, wezwanie, wiadomość,wniosek, wypowiedź, wyraz, wytyczne, założenia, zamiar, zamierzenia, zaproszenie, zasady, zawiadomienie,zawołanie, zew,

___________________________________________________________________________
#teatr