Majątki nazistów na szwajcarskich kontach

Majątki nazistów na szwajcarskich kontach – W aktach odkrytych w Argentynie znajdują się nazwiska około 12 tys. nazistów z majątkami w Szwajcarii.

Badacze z Centrum Szymona Wiesenthala odkryli trop, który wskazuje, że w Szwajcarskich bankach ukryte są majątki nazistów z II wojny światowej.

Tekst czytelny na komórce:
https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10219607676316921

Majątki nazistów na szwajcarskich kontach

Majątki tysięcy nazistów na kontach w Credit Suisse?

Nowy trop z Argentyny

W aktach odkrytych w Argentynie znajdują się nazwiska około 12 tys. nazistów, którzy mieszkali tam w latach 30. ubiegłego wieku. Wielu z nich miało konta bankowe w Szwajcarii. Na rachunkach do tej pory mogą znajdować się ich majątki – twierdzą badacze z Centrum Szymona Wiesenthala.

Międzynarodowa agencja żydowska z siedzibą w Los Angeles zajmuje się m.in. zachowaniem pamięci o ofiarach Holokaustu, ale też tropieniem nazistów, którzy po wojnie uniknęli sprawiedliwości. W ostatnim czasie Centrum Simona Wiesenthala zwróciło się do szwajcarskiego banku Credit Suisse o zidentyfikowanie nieaktywnych kont bankowych, które należały w przeszłości do nazistów. „Uważamy, że na tych od dawna nieaktywnych kontach znajdują się pieniądze zrabowane żydowskim ofiarom” – oświadczyła organizacja.

Brytyjska telewizja BBC przypomina, że po uchwaleniu w 1935 roku antysemickich ustaw, w Niemczech rozpoczęło się masowe przejmowanie żydowskiego mienia, co nasiliło się w latach 40. w trakcie Holokaustu. Zdaniem badaczy spora część zrabowanego Żydom majątku trafiła na konta urzędników III Rzeszy w szwajcarskich bankach.

Argentyński trop

W latach 1930-1938 w Argentynie rządził pronazistowski reżim wojskowy kierowany przez prezydenta José Félixa Uriburu, zwanego “Von Pepe”, i jego następcę Agustína Pedro Justo. Wówczas powstały listy nazistowskich urzędników posiadających majątki i zamieszkujących okresowo w Argentynie. W 1938 dokument został przejęty przez specjalną komisję utworzoną podczas rządów antynazistowskiego prezydenta Roberto Ortiza. Wtedy też władze dokonały nalotu na nazistowski Unión Alemana de Gremios. W 1943 w Buenos Aires doszło do kolejnego wojskowego zamachu stanu, władzę objął ponownie pronazistowski reżim, a ustalenia komisji spalono. Oryginalną kopię z 12 tys. nazwisk odnalazł jednak niedawno argentyński śledczy Pedro Filipuzzi.

Centrum Simona Wiesenthala twierdzi w oświadczeniu na stronie internetowej, że w aktach znajdują się dane wielu nazistów, którzy „wpłacili pieniądze na jedno lub więcej kont bankowych w Schweizerische Kreditanstalt, który przekształcił się w bank Credit Suisse”. W związku z tym organizacja zwróciła się do wiceprezesa Credit Suisse Christiana Künga z prośbą o ujawnienie tych danych i namiarów na konta oraz o dostęp do archiwów.

Credit Suisse: Przyjrzymy się temu

W oświadczeniu przesłanym agencji AFP bank Credit Suisse przypomina, ze w latach 1997-199 współpracował podczas śledztwa Volckera, którego celem było namierzenie szwajcarskich kont należących do byłych nazistów i zawierających majątek zrabowany ofiarom Holokaustu. W komunikacie bank zapewnił jednak, że ponownie przyjrzy się sprawie.

Argentyna stanowiła azyl dla nazistów nie tylko w czasach III Rzeszy. Już po upadku nazistowskich Niemiec, w Ameryce Południowej znalazło spokojną przystań wielu zbrodniarzy, w tym m.in. Adolfa Eichmana, jednego z głównych twórców Holokaustu.

https://kempinsky.pl/biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/10304643/


@nazis