Kultura jest tak ważna, jak tlen

Kultura jest tak ważna, jak tlen – to ponoć prawdziwa anegdota z życia Winstona Churchilla dotycząca jego spojrzenia na kulturę.

Ta anegdota pokazuje, że Churchill rozumiał, że kultura jest tak ważna, jak tlen. Bez kultury naród jest pozbawiony swojej tożsamości i skazany na śmierć.

To nie dotyczy tylko stanu polskiej polityki kulturalnej, lub raczej braku takowej, ale także tych wszystkich, którzy uważają, że kultury nie należy finansować i powinna utrzymywać się sama.

Kultura jest tak ważna, jak tlen

Kultura jest tak ważna, jak tlen

Przed wybuchem II wojny światowej, minister wojny Wielkiej Brytanii na spotkaniu z premierem Winstonem Churchillem:

“Niemcy się zbroją, wojna jest nieunikniona, potrzebujemy więcej pieniędzy na zbrojenia”.

Churchill:

“No dobrze, ale w takim razie musimy skądś przesunąć fundusze, jakieś propozycje?”

Minister:

“To może z kultury?”

Churchill:

“To czego w takim razie będziemy bronić?”.

Kultura

Kultura (z łac. colere, ‘uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie’) – wieloznaczny termin pochodzący od łac. „cultus agri” („uprawa roli”), interpretowany w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwaKulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania.

Bywa utożsamiana z cywilizacją i z wzorami postępowania charakterystycznymi dla danego społeczeństwa; także z tym, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone.

Całością wiedzy na temat kultury zajmuje się dziedzina nauki, jaką jest kulturoznawstwo, jednak w różnych aspektach kultury badania są też realizowane przez: filozofię kulturyhistorię kultury materialnejantropologię kulturowąsocjologię kulturyetnografię i memetykę.

Główne dziedziny kultury

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura


#kultura