Kreatury w Izbie Artystów

Kreatury w Izbie Artystów – wbrew temu, co uporczywie głosi ministerstwo kultury, kryteria przyznawania zapomóg artystom BĘDZIE uznaniowe i niesprawiedliwe.

Przede wszystkim już sam sposób powoływania członków Izby Artystów, jest taki, że zasiądą w nim, ci co zasiadają zawsze i wszędzie, czyli typowi aparatczycy spółdzielni teatralnej i tym podobnych patologii teatralnych, a co za tym idzie większość to będą szkodniki i kreatury w Izbie Arystów.

 

 

 

 

Kreatury w Izbie Artystów

 

 

 

 

 

Kreatury w Izbie Artystów

Wracając do artykułu o ustawie o artystach, po wnikliwej analizie projektu ustawy, śmiem twierdzić, że wbrew temu, co mówi Pani Podsekretarz Stanu, Pani Wanda Zwinogrodzka, kryteria oceny nie są i nie będą w tej formule nigdy obiektywne.

 

Być może kryteria są na tyle ściśle określone, że rzeczywiście nabycie statusu artysty zawodowego, będzie w miarę obiektywne i sprawiedliwe, ale niestety to, kto i przede wszystkim na ile procent dopłaty do ZUS zasługuje, już na pewno takie nie będzie.

 

W projekcie nie ma absolutnie żadnych wytycznych na jakiej podstawie i w jakim wymiarze będą przyznawane te zapomogi. To znaczy; załóżmy taki wariant, (bardzo prawdopodobny), że w kasie funduszu będzie mniej pieniędzy, niż zapotrzebowania. Co wtedy? Nie ma w ustawie nic na temat tego, kto, w jakiej kolejności i w jakim wymiarze otrzyma wtedy zapomogę, co jest jednoznaczne z tym, że przyznawane one będą na podstawie uznaniowości i subiektywnych sympatii i antypatii członków wysokiej Izby Artystów, którzy będą o tym decydować.

 

A znając życie i Polskę, takie instytucje zostaną bardzo szybko opanowane przez wszelakie szkodniki teatralne, typu pan Mieszkowski i spółka i zapomogi te będą, jak zwykle zresztą, używane do promowania i pomocy własnego kolesiostwa, a tępienie i wykluczanie artystów nienależących do jedynie słusznej estetyki teatralnej.

 

Więc proszę wybaczyć, ale ja w takiej sytuacji, kiedy o stopniu mojego “artyzmu” miałyby decydować kreatury typu Pana Mieszkowskiego, wolę zatrudnić się na 1/8 etatu w np. kuźni kowalskiej i NIE BYĆ artystą!


#UstawaOArtystach