Konkursy szkodzą teatrowi

Konkursy szkodzą teatrowi – ze zdumieniem przecieram oczy, kiedy dotychczasowi piewcy konkursów na dyrektora, nagle robią zwrot o 180 stopni i zaczynają opisywać ich szkodliwość.

Konkursy szkodzą teatrowiKonkursy na dyrektorów szkodzą teatrowi – o tym pisałem już wielokrotnie i nie mam zamiaru się powtarzać.

Ze zdumieniem odkryłem jednak ostatnio, że ich najwięksi piewcy zaczynają je krytykować.

Jak to możliwe? Co się stało? Bo przecież nie jestem na tyle naiwny, lub próżny, żeby myśleć, że udało mi się ich przekonać.

Otóż odpowiedź jest bardzo prosta – zbliża się konkurs na naczelnego we Wrocławiu, w którym to władze od kilku już lat nieskutecznie próbują się pozbyć “dyrektora” Mieszkowskiego (zupełnie świadomie ujmuję słowo dyrektor w cudzysłów, albowiem dla mnie jest to wielki antybohater teatru polskiego – wystarczy prześledzić mojego bloga, żeby wiedzieć dlaczego i żadne tam autorytarne stwierdzenia, że pod jego dyrekcją Teatr Polski we Wrocławiu stał się jednym z najlepszych w kraju na mnie nie działają, bo jest to opinia grupy, która zbyt długo dzierżyła władzę w teatrze i która odgórnie nadawała takie tytuły swoim członkom).

Ale wracając do meritum – owi piewcy konkursów doskonale wiedzą, że w konkursie pan poseł-dyrektor Mieszkowski nie ma żadnych szans i stąd się bierze ów czasopomny zwrot, który sprowadza się tak naprawdę do jednego: kiedy nasi wygrywają ustawiane pod nich konkursy to wszystko jest cacy, ale kiedy nasi są zagrożeni to konkursy są be.

I tyle w tym temacie.

Amen

Konkurs

Konkurspubliczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także regulowane przez prawo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konkurs


#teatr