Konkurs, który był ustawiony

Konkurs, który był ustawiony – o tym jakich sztuczek użył Zarząd pewnego województwa, żeby nie przegrać ustawionego przez siebie konkursu na dyrektora teatru.

W pewnym Państwie, w pewnym województwie, pewien kuriozalny Zarząd postanowił przeprowadzić uczciwy i transparentny konkurs na dyrektora pewnego teatru.

Konkurs, który był ustawiony

Konkurs, który był ustawiony

Zarząd pewnego województwa unieważnił dzisiaj konkurs na stanowisko dyrektora największego teatru w regionie.

Dlaczego zapytacie.

Ano dlatego, że po postanowieniu Sądu, że związek małej, ale bardzo krzykliwej grupy w tym teatrze, nie ma prawa zasiadać w komisji konkursowej ponieważ nie jest reprezentatywny, nagle okazało się, że siły pragnące obsadzić to stanowisko niechcianym przez zespół dyrektorem bez kompetencji z Frakcji Fałszywego Chrystusika, są w mniejszości i zespół mógłby wbrew Zarządowi, który wspiera tę destabilizującą grupę, wybrać kompetentnego i dobrego dyrektora.

W związku z tym Zarząd stwierdził, że konkurs został rozpoczęty z wadą prawną, co jest nieprawdą, albowiem w świetle powyższego postanowienia Sądu konkurs mógł być dalej procedowany, a wystarczającym ze strony Zarządu Województwa było uzupełnienie składu Komisji Konkursowej o drugiego przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej, która w rzeczywistości reprezentuje wolę większości zespołu.

Żeby było “śmieszniej” Zarząd zwalił winę na Bogu ducha winnego pełniącego obowiązki dyrektora, argumentując jakoby ten wprowadził ich w błąd, doskonale zdając sobie sprawę, że to Związek Krzykaczy wprowadził dyrektora w błąd twierdząc, że ich związek jest reprezentatywny.

Należy tu także przypomnieć Przewodniczącej Komisji Konkursowej, że jak nasze źródła donoszą, Związek naprawdę reprezentujący zespół, wniósł to zastrzeżenie już przy pierwszym spotkaniu komisji konkursowej, ale Przewodnicząca Komisji odrzuciła to zastrzeżenie, tu cytat “biorąc decyzję o kontynuacji konkursu na siebie”.

Co z tego wynika?

Ano rzecz prosta: że póki Zarząd tego województwa wraz z Frakcją Krzykaczy był w większości w Komisji Konkursowej, wszystko było cacy, ale kiedy po stwierdzeniu Sądu, okazało się, że są w mniejszości, postanowili odwołać konkurs!

I kto powiedział, że konkursy w tym kuriozalnym państwie nie są ustawione?

No chyba nie ja!

Nawet na pewno nie ja.

Zapewniam!!!

konkurs

1. «impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.»

2. «postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko»

https://sjp.pwn.pl/sjp/konkurs;2473269.html

PS
Oczywiście żadne z powyższych zdarzeń nie miało miejsca w rzeczywistości, albowiem jest zbyt absurdalne, żeby mogło się wydarzyć w naszym miłującym uczciwość kraju i wszystko, co napisałem, jest jedynie wytworem mojej chorej wyobraźni, a wszystkie podobieństwa do prawdziwych zdarzeń i osób, są całkowicie przypadkowe.


#Uczciwość