Kłócą się greccy Bogowie

Kłócą się greccy Bogowie – To następny wiersz jednego z moich ulubionych poetów, mojego przyjaciela ze studiów na reżyserii, Stefana Chazbijewicza.

Stefan, jak zawsze z wielką sensualnością porusza się po mistycznych obszarach miłości, ludzkiej duszy i natury. “Kłócą się greccy Bogowie” to jego następny wiersz, który tu zamieszczam.

 

 

 

Kłócą się greccy Bogowie

 

 

 

 

 

 

Kłócą się greccy Bogowie

 

Przed Zaduszkami

Na placu konstytucji

W KFC wieczorem

Wszystko jest

majestatyczne

 

Wydrążona śmiejąca

się dynia

 

Sanders zapewne

protestant

Uśmiecha się znad

muszki

 

Jest ikoną tego miejsca

 

Przez białą zebrę

przejścia dla pieszych

będzie

przechodziła

dziewczyna z białą

laską i bernardynem

 

chłopak z akcentem

kresowym

myje szybę a podmiot

liryczny

tej notatki pije pepsi

 

Z topologii

matematycznej wynika

Że obok greccy

bogowie

Kłócą się o kwantowe

wymiary

Rozumu sztucznego

Googl’a

 

Matematyka potrafi

nie uwzględniać

Czasu i świat liści jest

wzorem

równania

niewidocznym

 

Wszystko jest sacrum

Modlących się

cadyków

w Trokach albo Wilnie

Jestem spokojniejszy o

 

siebie

I bliskich

 

Stefan Chazbijewicz

 

 

 

 

 

Mitologia grecka

Mitologia grecka – zbiór mitów przekazywanych przez starożytną grecką tradycję opowieści o bogach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie, oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię. Z mitologii czerpano wiedzę na temat świata i rozwijano na tej podstawie normy etyczne wyznaczające miejsce człowieka w ustalonym porządku świata. Wiedza płynąca z mitów nie stanowiła jednak nigdy „prawdy objawionej” i otwarta była na dyskurs, polemikę i krytykę. Sama zaś starożytna religia grecka, chociaż nie sposób o niej mówić w oderwaniu od mitologii będącej jej elementarną częścią składową, opierała się w znacznym stopniu na ortopraksji (jedności praktyk religijnych), nie zaś ortodoksji (jedności poglądów).

 

Najstarszymi źródłami wiedzy o mitologii greckiej są dzieła Homera i Hezjoda. Mitologia stymulowała twórczość artystyczną do tego stopnia, że ciągle pojawiały się nowe wątki, odzwierciedlające relacje zachodzące między człowiekiem i bogami; służyły one głównie do określenia granic, których śmiertelnikom nie było wolno przekraczać.

 

Mitologia grecka, poprzez mitologię rzymską, która z niej wiele zaczerpnęła, weszła do dziedzictwa kultury europejskiej i jest w dalszym ciągu obecna w różnych przejawach życia społecznego. Czerpią z niej np. New Age, astrologia, horoskopy, kult i współczesne religijne ruchy rekonstrukcjonistyczne. Współcześnie religię grecką próbuje wskrzesić Hellenizm.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka


#Poezja