Karmienie duszy

Karmienie duszy – Jak tak naprawdę skonstruowany jest ludzki umysł i jak żyć na tym świecie, żeby nie zatracić całkiem sensu życia.

Pod jednym z postów na moim Facebooku traktującym o tym, że być może większość społeczeństwa nie rozumie, że nie tylko chlebem człowiek żyje i że warto chodzić do teatru, pojawił się komentarz Doroty Przespolewskiej, który pięknie opisuje stan ludzkiego umysłu.
Nadałem tytuł tej przepięknej refleksji, którą możecie przeczytać poniżej obrazka. Brzmi on “Karmienie duszy”.

 

 

 

Karmienie duszy

 

 

 

 

Karmienie duszy

Umysł ludzki jest tak skonstruowany, by człowiek dążył do ideałów i jednocześnie twardo stąpał po ziemi, inaczej może się on zatracić w bezsensie. Natury ludzkiej zawierającej cząstkę boską nie da się oszukać, wmawiając wszem i wobec konieczność zaspakajania wyłącznie odzwierzęcych potrzeb, karmienie duszy jest o wiele ważniejsze…

 

Dorota Przespolewska

 

 

 

 

Umysł

Umysł – termin ogólny oznaczający ogół aktywności mózgu ludzkiego[potrzebny przypis], przede wszystkim takich, których posiadania człowiek jest świadomy: spostrzeganie, myślenie, zapamiętywanie, odczuwanie emocji, uczenie się, czy regulowanie uwagi. Wyrażenie bliskoznaczne do psychiki, świadomość wyrażenie kooperujące: osobowość.

 

Chociaż inne gatunki również przejawiają niektóre z tych funkcji, słowo to jest używane zazwyczaj w związku z człowiekiem.

 

We współczesnych naukach poznawczych umysł jest zdefiniowany jako ośrodek całej, świadomej i nieświadomej psychiki człowieka i jego myślenia. Według paradygmatu przyrodoznawstwa, umysł jest wynikiem struktury biologicznej, procesów chemicznych zachodzących w naszym mózgu i jego interakcji ze światem zewnętrznym człowieka. Jest tak skomplikowany ze względu na złożoność tych procesów. Odzwierciedleniem tego podejścia jest tzw. Manifest Kandela zawierający założenia na jakich opiera się współczesna psychiatria. Studiowaniem i modelowaniem własności umysłu zajmuje się psychologia, kognitywistyka i dział informatyki zajmujący się Sztuczną Inteligencją. Obecnie, dzięki rozwojowi technologii komputerowych, problem syntetycznego uniwersalnego umysłu (jako formalnego autonomicznego systemu samo-świadomego i posiadającego atrybuty inteligencji), stał się też dziedziną nowych badań systemowych. W niektórych pracach naukowych stosowana jest metafora umysłu jako doskonałego komputera, jednak umysł ludzki radzi sobie z polisemią, zaś komputer ma z tym problem. Jednym z czynników odróżniających komputer od umysłu ludzkiego jest świadomość, którą posiada człowiek.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Umys%C5%82


#Refleksja #Umysł #Psychologia