Kanapki ze śledziem

Kanapki ze śledziem – to bardzo śmieszna anegdota o tym, jak stołowali się Erwin Axer i Aleksander Bardini, pracując w Austrii.

 

Kanapki ze śledziem

 

Kanapki ze śledziem

Aleksander Bardini i Erwin Axer pracowali kiedyś w Burgtheater w Wiedniu, każdy nad swoją sztuką.

Axer po próbie w porze lunchu udawał się do eleganckiej restauracji z białymi obrusami i kelnerami we frakach. Widział przez okno restauracji, jak Bardini, również po próbie, idzie to tak zwanego imbissu (jakby się dziś powiedziało – food trucka) i je na stojąco kanapkę ze śledziem.

I tak codziennie.

Po miesiącach, po dwóch premierach Axer pyta w obecności Bardinego:

– ,,Gdzie mogę zapłacić za lunche, które tu codziennie jadłem?

– ”Ach nie, lunche są wliczone w pana pracę na próbach” – słyszy.

Na co wtrąca się Bardini: – ,,Dlaczego mi nie powiedzieliście tego miesiąc temu?”.

– ,,Myśleliśmy, że pan tak uwielbia kanapki ze śledziem”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=608721172820827&id=191433941216221

 

skąpstwo

niechęć do rozstawania się z pieniędzmi
niechęć do rozstawania się z pieniędzmi, nadmierna oszczędność
cecha człowieka: przesadna oszczędność


Śledziowate

Śledziowate (Clupeidae) – rodzina ryb śledziokształtnych (Clupeiformes), głównie morskich, obejmująca między innymi śledzie, szproty, sardynki, sardynele i sardynopsy. Są to ryby użytkowe o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym, zajmują czołowe miejsce w światowym rybołówstwie.

Występowanie

Wody całego świata, głównie przybrzeżne wody morskie pomiędzy 70° N a 60° S. Większość śledziowatych to gatunki morskie, nieliczne są słodkowodne lub dwuśrodowiskowe. W Morzu Bałtyckim występuje sałaka (podgatunek śledzia atlantyckiego), alozaparposz i szprot.

Cechy charakterystyczne

Ciało wydłużone, od zaokrąglonego do silnie spłaszczonego, o długości od 2 do 75 cm. Śledziowate są bardzo sprawnymi, zwrotnymi pływakami zdolnymi przemierzać znaczne przestrzenie. Pojedyncza, mała płetwa grzbietowa ułożona jest pośrodku grzbietu, płetwy brzuszne znajdują się w pobliżu linii podstawy płetwy grzbietowej, płetwa ogonowa jest głęboko wcięta. U niektórych gatunków płetwa grzbietowa i płetwy brzuszne nie występują. Linia boczna u większości gatunków jest niewidoczna, u niektórych występuje tylko na pierwszych łuskach za głową. Łuski cykloidalne. Ubarwienie srebrne z ciemniejszym grzbietem. Żywią się planktonem, a większe osobniki drobnymi rybami. Pływają najczęściej w ławicach, czasami bardzo dużych.

Znaczenie gospodarcze

Śledziowate zajmują pierwsze miejsce w światowych połowach rybołówstwa. Są wykorzystywane przede wszystkim z powodu mięsa nadającego się do użytku w stanie świeżym, wędzonym, po zamrożeniu lub zasoleniu, w postaci konserw i marynat. Poza tym są wykorzystywane w przetwórstwie rybnym. Do gatunków o największym znaczeniu gospodarczym należą śledź atlantyckiśledź pacyficznysardynki i szprot.

Klasyfikacja

Rodzina obejmuje około 200 współcześnie żyjących gatunków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aledziowate


#ErwinAxer #AleksanderBardini