Jeśli… Mam w sobie dość odwagi

Jeśli – to następny wiersz z tomu Po Między mojego znajomego, Łukasza Sroki, fenomenalnego finansisty, ale także wrażliwego poety.

Łukasz Sroka posiada bardzo rzadką umiejętność łączenia ścisłego umysłu finansisty, poruszającego się wśród liczb, cyferek i paragrafów, z wrażliwością poety. To bardzo cenne, bowiem prawdziwie piękne dusze wiedzą, że do życia potrzebny jest nie tylko chleb.
“Jeśli” to następny wiersz Łukasza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli

 

Mam w sobie dość odwagi by się sprzeciwić

Zbuntować i przeciwstawić

Jeśli to pycha, jeśli to głupota

Co myśli że rozumie a myśli na opak

 

Łukasz Sroka

 

 

 

 

 

 

Męstwo

Męstwo – cnota moralna, która polega na umiejętności podjęcia dobrej decyzji mimo niesprzyjających uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Cnota męstwa czyni zdolnym do stawienia czoła próbom i narażenia się na nieprzyjemne konsekwencje, w imię wyższych wartości.

 

Można wyróżnić męstwo fizyczne, uzdalniające do stawienia czoła cierpieniu czy niebezpieczeństwa śmierci, a także męstwo moralne, którym można wykazać się wobec możliwości hańby, zgorszenia czy zniewag.

 

Męstwo jest jedną z czterech cnót kardynalnych w chrześcijaństwie. O jej potrzebie mówili już starożytni filozofowie.

 

Odwaga cywilna jest szczególnym rodzajem odwagi. Jest to postawa, która polega na występowaniu w obronie swoich racji, nawet jeżeli wiąże się to z wysokimi sankcjami i kosztami społecznymi. Jej podstawowym elementem jest występowanie pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli podpisywanie się pod swoimi własnymi wypowiedziami. Odwaga jest również przyznaniem się do błędu, postępowaniem zgodnie ze swoim sumieniem i głoszeniem swoich poglądów.

 

Cnoty kardynalne (łac. cardo – zawias) – pojęcie w chrześcijaństwie oznaczające cnoty ludzkie, które odgrywają kluczową rolę i dlatego nazywa się je cnotami „kardynalnymi”; wszystkie inne grupują się wokół nich.

 

Wyróżnia się 4 cnoty kardynalne:

 

roztropność,
sprawiedliwość,
umiarkowanie,
męstwo.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99stwo

 

 

 

 

odwaga

 

 

odwaga «śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa»

odwaga cywilna «odwaga wypowiadania się i postępowania zgodnie ze swoimi przekonaniami, bez względu na konsekwencje»

 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/odwaga.html

 

 

 

 

bunt

 

1. «sprzeciw, protest, opór»

2. «wystąpienie grupy ludzi przeciwko jakiejś władzy»

 

https://sjp.pwn.pl/sjp/bunt;2446741.html


#Poezja