Jedenaście przykazań

Jedenaście przykazań to krótki, ale niezwykle treściwy wpis Grzegorza Pawlaka o tym, jak powinniśmy żyć. Podpisuję się pod tym obiema rękoma, a szczególnie pod jedenastym.

 

 

Jedenaście przykazań

Wymyśliło mi się 10, nawet 11 🙂 „aktualnych przykazań”:

 

Jedenaście przykazań1. Szacunek dla drugiego człowieka: jego wiary i poglądów

2. Samodzielne zdobywanie wiedzy

3. Pokora i Godność

4. Poznanie siebie

5. Praca nad sobą

6. Rozwój

7. Szukanie swojego pojęcia szczęścia

8. Walka o w/w

9. Empatia

10. Niezgoda na krzywdę

11. Odwaga w „życiu publicznym” w walce o SWOJE PRAWDZIWE POGLĄDY

 

Tak mi się, o tej późnej godzinie, zdaje, że byłoby fajnie, gdyby…

 

Grzegorz Pawlak 
https://www.facebook.com/grzegorz.pawlak.526/posts/1166958160022851

 

 

 

 

Dekalog

Dekalog (stgr. δεκάλογος dekalogos, dziesięć słów) inaczej Dziesięć przykazań (w tradycji żydowskiej Dziesięć Oświadczeń עשרת הדיברות, Aseret ha-Dibrot) – zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan.

 

Historia

Zgodnie z przekazem biblijnym tekst dekalogu, zapisany w Księdze Wyjścia (Drugiej Księdze Mojżeszowej), słowo po słowie został podyktowany przez Boga Jahwe Mojżeszowi na górze Synaj (w Księdze Powtórzonego Prawa (Piątej Księdze Mojżeszowej) góra ta nazwana jest Horeb[2]) w trakcie wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaanu.

 

Na płaszczyźnie historycznej w Dekalogu można zaobserwować pewne treści, pojawiające się również w 42 negatywnych oświadczeniachoraz kulcie egipskiej bogini Maat.

 

Według Biblii, treść Dekalogu i innych słów Boga wygłoszonych na górze została spisana przez Mojżesza (Wj 24,4), natomiast to Bóg – nie Mojżesz – wyrył przykazania na kamiennych tablicach (Wj 24:12 oraz Wj 32:16 oraz Wj 34:1).

 

Tekst dekalogu musiał zostać wyryty na kamiennych tablicach dwukrotnie, gdyż pierwsze tablice z dekalogiem Mojżesz rozbił w gniewie widząc, jak lud zaczął pod jego nieobecność czcić złotego cielca (Wj 32:19) – za drugim razem Mojżesz musiał już sam sporządzić dwie tablice. Zgodnie z przekazem biblijnym drugie tablice z dekalogiem były przechowywane w Arce przymierza aż do czasu zburzenia pierwszej Świątyni Jerozolimskiej.

 

Treść

Wyznawcy judaizmu, prawosławia i większości kościołów protestanckich oraz wschodnich przyjmują tekst Dekalogu z Księgi Wyjścia (Drugiej Księgi Mojżeszowej). Jednak zdaniem Kościoła katolickiego tekst z Księgi Wyjścia nie jest pierwotny, skoro tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, także znajdujący się w Biblii, różni się w pewnym stopniu od tekstu Księgi Wyjścia (główne różnice dotyczą motywacji nakazu obchodzenia szabatu oraz wyeksponowania żony w zakazie pożądania). Mimo to w Katechizmie Kościoła Katolickiegocytowana i omówiona jest wersja biblijna, nie skrócona.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekalog


#dekalog