Jakie intencje mam w sercu?

Jakie intencje mam w sercu? – Moja stała felietonistka, Irena Czusz, wzięła tym razem na warsztat intencje naszych wypowiedzi.

Irena zastanawia się nad tym, co tak naprawdę rządzi naszymi czynami i wypowiedziami, jakie intencje mam w sercu i czy aby na pewno są one czyste.

Jakie intencje mam w sercu

Jakie intencje mam w sercu?

Jeśli robię coś, co wpływa na innych, myślę — jakie intencje mam w sercu? Czy głowa nie nazbyt rozgrzana?
Odpowiedź nie zawsze uspokaja sumienie, ale pilnuję się i nie wybielam.

Pytanie podstawowe — kiedy możesz powiedzieć wszystko, co pomyśli głowa? Być może wtedy, jak uruchomisz filtry antybluźniercze. I może nie otwieraj ust zanim pragnienie mówienia nie przejdzie przez nie wszystkie?

Pierwszy z nich to filtr motywów.
Jeśli motywy podłe, egotyczne, to zaniechaj mowy.

Drugi filtr, to odsiewacz emocji. Gniew, wzburzenie, poczucie krzywdy, rozpacz… wyostrzają słowa i przesłaniają istotę sprawy.

Trzeci filtr, to filtr kultury słowa. Forma jest często równie ważna jak treść i okoliczności jakie towarzyszą wypowiedzi. Uważność wypowiadającego się i skupienie słuchacza, bywa najważniejszą składową rozmowy.

Czwarty filtr, to dyscyplina myślenia. Nie dać się sprowokować, obserwować emocje swoje i rozmówcy, nie popłynąć w dywagacje, nie rozpraszać uwagi, nie popisywać się, nie konfabulować, nie obrażać.

Ech, jakże cicho by się zrobiło od razu… tu i tam

Irena Czusz

https://www.facebook.com/iszunia/posts/10219133612118173

Sumienie

Sumienie – w niektórych religiach i nurtach etycznych wewnętrzne odczucie pozwalające rozróżniać dobro i zło, a także oceniać postępowanie własne i innych ludzi. Jest to zdolność pozwalająca człowiekowi ujmować swoje czyny pod kątem moralnym i odpowiednio je oceniać. Czynnikiem decydującym w przestrzeganiu tych norm jest poczucie winy, które występuje w momencie uświadomienia sobie rozbieżności między własnym postępowaniem a przyjętymi normami. Sumienie kieruje się moralnymi kryteriami oceny, zależnymi od otoczenia społecznego i wychowania człowieka.

Deformacja sumienia

Deformacja sumienia – w teologii chrześcijańskiej określenie oznaczające nieprawidłowości w postrzeganiu grzechu. Do deformacji sumienia zalicza się m. in sumienie szerokiesumienie faryzejskie oraz sumienie skrupulanckie.

Jako przyczyny deformacji sumienia Kościół podaje przyczyny leżące w psychice człowieka oraz bierze również pod uwagę przyczyny nadprzyrodzone (kuszenie).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sumienie


#IrenaCzusz