Jak nie dać się zmanipulować

Jak nie dać się zmanipulować – Witek Kopeć pisze bardzo trafnie o potrzebie praktycznego treningu kompetencji komunikacyjnych w Polsce.

W obliczu ilości i jakości informacji jakie do nas docierają, w obliczu prób szantażów medialnych, bardzo ważne jest jak nie dać się zmanipulować, ale także w odwrotnym kierunku nauczyć polskich studentów i nie tylko umiejętności płynnego wypowiadania się, czyli retoryki.

 

Tekst czytelny na komórce:
https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10220082945158345

 

 

Jak nie dać się zmanipulować

 

 

Jak nie dać się zmanipulować

Dziś bierze we mnie górę belfer.

 

Ilość informacji jakie do nas docierają, jakość tych komunikatów, próby szantażu medialnego, każą mi stwierdzić, że należy poszerzyć ofertę edukacyjną i stworzyć studentom wszystkich kierunków możliwość uczestniczenia w praktycznym treningu obejmującym doskonalenie szeroko rozumianych kompetencji komunikacyjnych.

 

Nie trzeba, chyba, nikogo przekonywać o potrzebie ponadprzeciętnej biegłości w zakresie retoryki wśród osób wykonujących zawody dziennikarza, nauczyciela czy zawody prawnicze. Ale, w dzisiejszych czasach, każdy absolwent wyższej uczelni powinien mieć za sobą, przynajmniej, podstawowy kurs w zakresie komunikacji społecznej.

 

Bardzo pożądane stają się umiejętności płynnego wypowiadania się, przekonywania, autoprezentacji, ale także, rozpoznawania manipulacji słowem i obrony przed nią.

 

Mnogość prac z zakresu retoryki, ogromna ilość warsztatów i kursów świadczy o zwiększaniu się ilości pól wykorzystania retoryki. Np. w Niemczech działa kilkaset szkół i akademii retorycznych współpracujących z wyższymi uczelniami. Amerykanie wykorzystują retorykę w nurcie edukacji środowiskowej. Wykorzystując realne scenariusze i sytuacje podkreślają związek miedzy retoryką a demokracją. Zwracają szczególną uwagę na rolę retoryki w transferze technologii.

 

Na współczesnych polskich wyższych uczelniach istnieje, wręcz, konieczność przedstawienia studentom oferty w zakresie podstaw retoryki, szczególnie w jej aspekcie praktycznym. Kurs powinien się odbywać w formie zajęć warsztatowych i konwersatoriów.

 

Witold Kopeć

 

https://www.facebook.com/witold.kopec.9/posts/816548712454520

 

 

Retoryka

 

Retoryka (stgr. ῥητορική τέχνη, łac. rhetorica) – sztuka budowania artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, nauka o niej, refleksja teoretyczna, jak również wiedza o komunikacji słownej, obrazowej i zachowawczej pomiędzy autorem wypowiedzi a jej odbiorcami. W starożytności retoryka była nie tylko specjalną dziedziną nauki i sztuki, ale także ideałem życiowym, a nawet filarem kultury. W średniowieczu została jednym z podstawowych przedmiotów szkolnych, wykładanych w ramach sztuk wyzwolonych. Do XIX wieku, w kulturze europejskiej, uważano ją za niezbędny element wykształcenia.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Retoryka


#manipulacja