Jak długo kłamcy będą bezkarni?

Jak długo kłamcy będą bezkarni? – Lista zarzutów w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego i “podziemniaków” w sprawie Teatru Polskiego we Wrocławiu.

W odpowiedzi na mój artykuł o drastycznym złamaniu reguł demokracji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dostałem wiele maili od oburzonych członków zespołu Teatru Polskiego i ludzi z nim zupełnie nie związanych.
Zamieszczam dzisiaj jeden z nich, w którym wymieniona jest długa lista zarzutów w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i małej grupce krzykaczy, zwanych “podziemniakami” w sprawie Teatru Polskiego.
“Jak długo kłamcy, oszuści, naciągacze, złodzieje itp. będą chodzić bezkarnie???”, pyta autor listu, który z oczywistych powodów musi pozostać anonimowy.

Jak długo kłamcy będą bezkarni

Jak długo kłamcy będą bezkarni?

Jako szeregowy pracownik działu artystycznego oraz członek związku zawodowego pytam:

ile pozwów zostało skierowanych na drogę sądową???

  1. Zarząd Województwa – działanie na szkodę podległej placówki, brak odpowiedzi w ustawowych terminach;
  2. P. Dziedzic – sabotowanie i rozmyślna dezorganizacja konkursu;
  3. Twórcy apokryfu – wyłudzenie, kłamstwa, szkalowanie zespołu i zakładu pracy;
  4. Pracownicy “podziemni” – odmowa pracy, zatrudnienie w konkurencyjnej placówce bez wiedzy dyrekcji, szkalowanie zakładu pracy;
  5. Dziennikarze + gazety – podawanie nieprawdziwych informacji;

etc., etc., etc. …

Jak długo kłamcy, oszuści, naciągacze, złodzieje itp. będą chodzić bezkarnie???

Metoda „drugiego policzka” oraz nadzieja na opamiętanie i skruchę złoczyńców, jak widać od trzech lat NIE DZIAŁA !!!

Dlaczego do tej pory nie zostali zasypani lawiną pozwów i roszczeń?????????

Tyle ode mnie.

X.X.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład Zarządu Województwa Dolnośląskiego wchodzą: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dwóch Wicemarszałków Województwa Dolnośląskiego oraz dwóch Członków Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Marszałek województwa jest wybierany przez sejmik bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Na wniosek marszałka sejmik wybiera pozostałych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Marszałek, wicemarszałkowie pozostali członkowie zarządu województwa mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa.

Zarząd jest organem kolegialnym, swoje zadania pełni między innymi poprzez podejmowanie uchwał. Jest uprawniony do wykonywania zadań samorządu, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zarząd województwa swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

www.umwd.dolnyslask.pl/urzad-marszalkowski/zarzad-wojewodztwa/


#TeatrPolskiWeWrocławiu