Internet i zagrożenia z niego płynące

Internet i zagrożenia z niego płynące – Internet to cudowne narzędzie, ale nieprawidłowo używany niesie ze sobą szereg zagrożeń.

Internet daje bardzo dużo możliwości, ale wiele osób znajduje tam ucieczkę od prawdziwego życia i się od niego uzależnia.

Internet i zagrożenia z niego płynące

Poznaj zagrożenia, które płyną z Internetu!

Internet stanowi bardzo cenne źródło informacji i daje bardzo szerokie możliwości, oferując dostęp do wielu zasobów wiedzy i informacji. Prawidłowe korzystanie nie stanowi zagrożenia, jednak wiele osób, szczególnie w młodym wieku lub dzieci, znajduje właśnie tam ucieczkę od codziennych trosk i problemów oraz akceptację. Jest to groźny zwiastun, gdyż oczekiwać można wycofywania się z „realnego” życia, izolacji, a w efekcie uzależnienia oraz narażenia na treści nieodpowiednie dla kształtującej się psychiki młodego człowieka.

Rozwój technologii i informatyki, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 20 lat, wpłynął na życie człowieka, odmieniając je zupełnie. Dzięki szybkiemu pozyskiwaniu informacji oraz możliwości niemalże natychmiastowego jej przekazania coraz chętniej i częściej sięgamy po urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu. To właśnie za jego sprawą bowiem mamy dostęp do ogromnych możliwości – swobodna komunikacja z ludźmi niemalże z całego świata, dostępność najświeższych i najnowszych informacji, możliwości związane z dostępem do wiedzy, swobodne robienie zakupów o dowolnej porze i w dowolnym miejscu czy zlecanie przelewów bankowych. To wszystko jest możliwe dzięki połączeniu z siecią internetową. Niestety narzędzie to w rękach człowieka nie jest jedynie pozytywem – może mieć także negatywną stroną i nieść za sobą pewne zagrożenia. Często staje się ono miejscem ucieczki od codzienności, od ludzi, od realnego życia. Ludzie uciekają w świat wirtualnej rzeczywistości, która nie zawiera w sobie problematycznych sytuacji czy zmartwień. Jest to przestrzeń swobodnego kreowania własnego „ja”, obrazu samego siebie dokładnie takiego, jaki chcemy, na co nie pozwalają realia „normalnego” świata.

Kiedy i jak powstał Internet?

Powstanie Internetu to wynik mieszanki strategii militarnej, czyli współdziałania nauki, techniki i innowacyjności. Za powstanie tego „wynalazku” odpowiada jedna z najprężniej działających instytucji, jaką jest amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (Advanced Re­search Projects Agency, ARPA), która w roku 1972 przekształcona została w Agencję Za­awansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA). Jednym z projektów, jaki powstał w tej instytucji, prowadzony przez Paula Barana, było zaprojektowanie takiego systemu łączności, który odporny będzie na wszelkie ataki z zewnątrz, w tym na atak nuklearny. Wraz z rozwojem technologii i techniki cyfrowej, kiedy dostępna była możliwość projektowania obrazu oraz dźwięku, powstała sieć, gdzie poszczególne jej węzły mogły w swobodny sposób łączyć się ze sobą, omijając jednocześnie jednostki centralne. Tym sposobem w 1969 roku rozpoczęła swoje działanie pierwsza sieć komputerowa, która łączyła między sobą 4 największe uniwersytety amerykańskie, stanowiące jednocześnie ośrodki badawcze. 1983 rok przyniósł przełom – postanowiono wszystkim naukowcom dać swobodny dostęp do Internetu, by mogli w łatwy i prosty sposób docierać do wszelkich badań. W efekcie toczących się zmian w latach 90. XX wieku pojawiła się World Wide Web (www) – technika, którą do dnia dzisiejszego posługujemy się, korzystając ze stron internetowych.

Dane w Internecie

Bardzo dużym ryzykiem obarczone jest zamieszczanie swoich danych w sieci internetowej. Wiele osób jest w stanie wykorzystać je bowiem do celów nielegalnych, jak np. oszustwa, kradzieże czy wyłudzenia. Manipulacja danymi nie sprawi dziś dużego problemu, a wykorzystane one mogą zostać zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym. Nasze dane, szczególnie osobowe, nie są bezpieczne, jeśli strona, na której je podajemy, nie posiada odpowiednich certyfikatów i zabezpieczeń. Szczególne zagrożenie jest tu nakierowane na dzieci, które nie zawsze będą w stanie zareagować odpowiednio, kiedy zostaną poproszone o podanie danych.

Kontakty on-line’owe

Kiedy młoda osoba odnajdzie w wirtualnym świecie kogoś, kto ją rozumie i akceptuje, będzie chciała podtrzymywać taką relację, nadając jej taką samą wartość jak kontaktom nawiązanym w świecie rzeczywistym, uznając tym samym o braku konieczności nawiązywania „realnych” znajomości. Z czasem może się to przeistoczyć w formę uzależnienia, izolując młodego człowieka od rzeczywistego świata.

Agresja

Internet niestety nie jest przestrzenią wolną od agresji czy przemocy.

Cyberbulling, cyberstalking, happy slaping, flaming czy trolling to nowe terminy i zagrożenia, na jakie narażony jest młody człowiek w toku korzystania z Internetu.

Sam cyberbulling rozumiany jest jako „wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych do świadomego, wielokrotnego i wrogiego zachowania się osoby lub grupy osób, mającego na celu krzywdzenie innych”.

Jak widać więc, młody człowiek może poczuć się prowokowany, zastraszony i stracić w efekcie swoje poczucie bezpieczeństwa. Stalking (cyberstlaking) jest zachowaniem polegającym na nękaniu głównie poprzez groźby, stąd również utrata poczucia bezpieczeństwa u młodej osoby.

W Internecie zaznacza się także obecność tzw. trolli – są to użytkownicy, których zadaniem jest świadome prowokowanie do konfliktu poprzez komunikaty mające wywołać negatywne emocje.

Happy slapping – to niewinnie brzmiące wyrażenie odnosi się do prowokacji i ataku innej osoby wraz z pewną dokumentacją (zdjęcia lub filmy wideo). Sprawca najpierw zastrasza swoją ofiarę, po czym publikuje materiał, który ma w swoim posiadaniu. Zwykle materiał, jakim dysponuje sprawca, ma charakter kompromitujący, stąd nie można przypuszczać, że nie każdy młody człowiek będzie w stanie stawić mu czoła.

Publikacja serii wiadomości o wrogiej czy też obraźliwej treści na forum lub w określonej grupie dyskusyjnej, nosi nazwę flamingu, co również może mieć odniesienie do poczucia własnej wartości młodej osoby.

Kolejnym dostrzeganym zagrożeniem jest spotykanie się w toku użytkowania Internetu z treściami niebezpiecznymi dla psychiki. Co można przez to rozumieć? Wszelkie komunikaty związane np. z zachęcaniem do stosowania substancji uzależniających – do palenia papierosów czy picia alkoholu. Istnieje także wiele stron poświęconych samobójstwom, które same w sobie przekazują treści, które nie są dostosowane do rozwijającej się psychiki młodego człowieka. Innym rodzajem nieodpowiednich treści są wszelkie związane z rasizmem, nietolerancją, nienawiścią i dyskryminacją, a w szczególności zagrożenie stanowią dyskusje na tematy religijne (w tym całe spektrum stron internetowych działających sekt).

Kolejnymi, niebezpiecznymi treściami są wszelkie komunikaty oraz strony związane w jakiś sposób ze sferą seksualną człowieka. Tutaj zagrożenie jest ogromne, głównie ze względu na pojawienie się ryzyka molestowania seksualnego, napotkanie treści o charakterze pornograficznym oraz działalności pedofilskiej.

Gry komputerowe także stanowią zagrożenie dla młodych ludzi, którzy mogą spotkać się wówczas z zachęcaniem do hazardu czy też nauczyć się tzw. piractwa komputerowego. Obie te działalności, jak wiadomo, są nielegalne, stąd bardzo ważne jest, by dziecko nie miało kontaktu z tego typu treściami. Nie tylko taki aspekt gier komputerowych jest zagrożeniem. Uzależnienie to kolejny efekt, jaki może się pojawić przy długotrwałym graniu, chociaż sam problem uzależnienia nie dotyczy tylko gier ale ogólnie korzystania z Internetu. Jest to rodzaj uzależnienia niebazujący na żadnych środkach psychoaktywnych, ale odnosi się do pewnych zachowań – wyuczonych reakcji, które są powiązane ściśle z emocjami. Prowadzi do utraty kontroli nad konkretnym zachowaniem, utraty kontaktu z rzeczywistością oraz izolacją, a także koncentracją swoich działań na komputerze. 15 sierpnia 1996 roku, na 104 konwencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego w Toronto, po raz pierwszy poruszony został problem uzależnienia od internetu – IAD (Internet Addiction Disorder). Objawy, jakie wówczas wskazano, jako charakterystyczne, to utrata kontroli nad czasem spędzonym w sieci, pojawienia się kłamstw dotyczących czasu poświęconego Internetowi, negatywne konsekwencje przebywania w sieci w postaci cierpienia, utrata zasad moralnych, nagminne użytkowanie komputera w celu rozrywki, doświadczanie silnych emocji związanych z siecią i działaniami w niej podejmowanymi, ucieczka od trosk i zmartwień, a także problemy finansowe.

Z biologicznego punktu widzenia, korzystanie z Internetu generuje często wady postawy, gdyż nagminnym jest przyjmowanie nieprawidłowej (lecz wygodnej w mniemaniu użytkownika) postawy ciała podczas korzystania z komputera. Można także mówić o zagrożeniach związanych z pogorszeniem wzroku, uszkodzeniem nerwów oraz wystąpieniem zjawiska fotostumulacji, czyli obniżeniu pobudliwości psychoruchowej w efekcie długotrwałego kontaktu z obrazem monitora.

Jak widać z powyższym rozważań, Internet z jednej strony stanowi źródło cennych informacji, daje dostęp do wiedzy i umożliwia sprawną komunikację, jednak niesie także za sobą szereg niebezpieczeństw, w szczególności dla młodego, rozwijającego się człowieka.

Autor: mgr Katarzyna Młynek

www.psychiatria.pl/artykul/poznaj-zagrozenia-ktore-plyna-z-internetu/24556/2


#Internet