Globalna epidemia zaburzeń psychicznych

Globalna epidemia zaburzeń psychicznych – Co najmniej połowa populacji świata będzie wkrótce cierpieć na zaburzenia psychiczne 

Według nowego badania aż połowa populacji świata może spodziewać się, że do 75 roku życia będzie cierpiała z powodu jakiegoś zaburzenia psychicznego. Można powiedzieć, że dzisiejszy pęd związany z chęcią bogacenia się, kumulowania bogactwa, na pewno jest jednym z czynników ryzyka i czeka nas globalna epidemia zaburzeń psychicznych

 

 

 

Globalna epidemia zaburzeń psychicznych

 

 

 

 

Globalna epidemia zaburzeń psychicznych

Połowa populacji świata będzie cierpieć na zaburzenia psychiczne – prof. Andrzej Kiejna

Według nowego badania aż połowa populacji świata może spodziewać się, że do 75 roku życia będzie cierpiała z powodu jakiegoś zaburzenia psychicznego. O przyczynach tej niepokojącej sytuacji i metodach zaradczych mówi w rozmowie prof. Andrzej Kiejna, psychiatra i epidemiolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego, DSW we Wrocławiu.

 

Globalna epidemia zaburzeń psychicznych

Połowa osób przed osiągnięciem wieku 75 lat ma w przyszłości borykać się z jakimś problemem psychicznym – wynika z badania opublikowanego niedawno przez zespół naukowców z Harvard Medical School i innych ośrodków z różnych części świata.

 

Autorami badania, opublikowanego na łamach prestiżowego czasopisma The Lancet Psychiatry, jest grupa naukowców skupionych w konsorcjum The World Mental Health Survey Initiative… Wnioski z najnowszego badania pokazują dobitnie, jaki jest globalnie zasięg rozpowszechnienia zaburzeń zdrowia psychicznego w ramach cyklu życiowego… Według wyników, ponad 50 proc. osób przed osiągnięciem wieku 75 lat może się spodziewać przynajmniej jednego spośród zaburzeń zdrowia psychicznego.

 

Efekt kuli śnieżnej

Jednak problemy tego typu zaczynają się znacznie wcześniej…

 

Większość zaburzeń psychicznych pojawia się w młodym wieku – najczęściej ok. 15 roku życia, aby w wieku 19-20 lat nastąpiło apogeum, a później problemy zaczynają się piętrzyć. Jeśli już jakieś zaburzenie się rozwinie, pozostaje z człowiekiem przez wiele lat. Lecząc można zmniejszyć jego nasilenie, ale ono nie zniknie. Z biegiem lat pojawia się więc efekt „kuli śniegowej” i dlatego w wieku 75 lat tak duży odsetek społeczeństw ma problemy… Oczywiście, wystąpienie zaburzeń ma szereg konsekwencji, np. dla życia zawodowego i rodzinnego, szczególnie jeśli nie podejmie się jak najszybciej odpowiednich interwencji.

 

Najczęstsze zaburzenia psychiczne

…Okazuje się, że patrząc globalnie, w wieku 75 lat aż 22 proc. mężczyzn nadużywa alkoholu, 20 proc. cierpi na zaburzenia depresyjne i około 8 proc. – na uzależnienie od leków lub narkotyków. Z kolei 34 proc. kobiet w tym wieku cierpi z powodu depresji, 12,6 proc. – z powodu zespołu stresu pourazowego (PTSD) i 12 proc. – z powodu zaburzeń lękowych.

 

Przyczyny chorób psychicznych

Dlaczego tak się dzieje?

 

Mówimy głównie o zaburzeniach, które mają genezę psychologiczno-społeczną, czyli nie zależą – w dużej mierze – od czynników czysto biologicznych. Chodzi raczej o oddziaływanie różnych okoliczności życiowych i czynników zewnętrznych. Można wymienić tu wiele zmiennych, np. status wykształcenia, spójność społeczną, różne wydarzenia z życia o charakterze traumatyzującym. Mogą pojawić się wtedy „ucieczkowe” mechanizmy obronne – np. typu uzależnienia czy procesy „przestrajające” reaktywność receptorów układu nerwowego, powodując takie zaburzenia, jak właśnie depresja czy zaburzenia lękowe. Obecnie mamy przecież do czynienia ze skutkami dwóch wydarzeń o globalnym zasięgu, wywołujących ekstremalne reakcje emocjonalne – konflikt zbrojny na Ukrainie czy wcześniej pandemia Covid-19.

 

Traumy przenoszone z pokolenia na pokolenie

A wydarzenia te nie pozostaną bez wpływu na kolejne pokolenia…

 

Tak może być. Trauma doświadczona przez jedno pokolenie może „przenosić się” na kolejne poprzez procesy epigenetyczne, czyli mechanizmy regulujące działanie genów. Na przykład badania ofiar Holokaustu pokazują, że kolejne pokolenia, w związku z przeżyciami ich przodków, bardziej narażone są na specyficzne choroby przewlekłe, w tym zaburzenia zdrowia psychicznego.

 

Zaburzeniom sprzyjać może nawet obecny styl życia.

 

Zgadza się. Można powiedzieć, że dzisiejszy pęd związany z chęcią bogacenia się, kumulowania bogactwa, na pewno jest jednym z czynników ryzyka…

 

cały artykuł:
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/polowa-populacji-swiata-bedzie-cierpiec-na-zaburzenia-psychiczne-prof-andrzej-kiejna/?fbclid=IwAR1aBGKgmo8e60vGok-zksbDqgdkU_hGCO6lPgqCbduHjW1kti-tgzJQGYs


#psychologia #psychiatria #zdrowie