Głęboki kompleks niższości “elity”

Głęboki kompleks niższości “elity” – Antonii Libera daje odpowiedź na to, dlaczego polska “Inteligencja” tak głęboko nienawidzi Polski.

Wielokrotnie zastanawiałem się ostatnio, co się podziało z polską inteligencją, bo niezależnie od poglądów politycznych mam wrażenie, że większość naszej “elity” po prostu zwariowała i bredzi na każdy możliwy i niemożliwy temat.
Antonii Libera w wywiadzie z Jakubem Maciejewskim daje jedną z możliwych odpowiedzi, dlaczego tak jest – że stoi za tym głęboki kompleks niższości.

Tekst czytelny w komórce:
https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10219488821905635

Głęboki kompleks niższości elity

Głęboki kompleks niższości “elity”

(…) Roger Scruton wprowadził do naszego dyskursu termin „ojkofobia”, idealnie pasujący do elit III RP. Dlaczego „inteligenci” w Polsce odnoszą się z taką niechęcią, by nie powiedzieć pogardą, do własnej kultury, historii i reszty społeczeństwa?

Sam pan użył słowa „inteligenci” z dozą ironii. Bo ci, których ma pan na myśli, inteligentami są najwyżej nominalnie, z tytułu wykonywanych zawodów, nie zaś za sprawą pewnego etosu będącego podstawą i miarą przynależności do tej warstwy społecznej. W każdym razie nie wywodzą się oni ani z tradycji polskiego oświecenia, ani z okresu pozytywizmu i dwudziestolecia międzywojennego, czyli owej niegdysiejszej prawdziwej inteligencji, która brała odpowiedzialność za los narodu lub przynajmniej służyła mu w miarę swoich możliwości. „Inteligenci”, o których pan mówi, to w gruncie rzeczy nuworysze, którym kultura masowa, dysponująca niesłychaną władzą, całkowicie przewróciła w głowie, wmawiając, że są współczesnym patrycjatem. Na ogół są to ludzie z awansu, a tacy bardzo nie lubią, kiedy się im przypomina, skąd pochodzą, i to nie tylko społecznie, ale i narodowo, jeśli pochodzenie to wskazuje na niejaką prowincjonalność, w dodatku po przejściach. Tacy ludzie – niezwykle egoistyczni i samolubni – za każdą cenę odetną się od swojej tożsamości, byleby tylko wkupić się w łaski możnych tego świata i udawać na salonach arystokrację. Podsumowując: przyczyną owej pogardy i wstydu jest głęboki kompleks niższości, który chcą w sobie zagłuszyć, a poza tym trywialna żądza dominacji. (…)

cały artykuł:
https://wpolityce.pl/polityka/494464-nasz-wywiad-libera-polska-znowu-zawadza-moznym-tego-swiata?fbclid=IwAR1zCl8_mdvbU4mC-a_trbmwVXkM9eeDDvrXNY1i0Od1u4aFmBA9fM5BAZ4

Ojkofobia

Ojkofobia, także oikofobia (gr. οἶκος + φόβος „strach przed domem, rodziną”) – termin zdefiniowany w kontekście politycznym w literaturze filozoficznej przez Rogera Scrutona oznacza odrzucenie (od rezerwy do nienawiści) rodzimej kultury i apologię innych systemów wartości.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ojkofobia


#elita