Gildia Reżyserów politykuje

Gildia Reżyserów politykuje – Zamiast zadbać o wysokie standardy zawodowe swoich członków, Gildia Reżyserów chroni przemocowców w swoich szeregach!

Jak zwykle, Gildia Reżyserów i Reżyserek (czyli pomieszczeń przeznaczonych do realizowania wizji, według słownika polskiego) zamiast zająć się patologią we własnych szeregach woli odwracać od tego uwagę wystosowując apele i żądania polityczne do polskiego Rządu.

 

Ja zatem nie apeluję tak, jak oni, aby “przestrzegali obowiązujących międzynarodowych konwencji”, a tylko, żeby odczepili się od polityki, a zajęli się tym, czym gildia powinna się zajmować, czyli  w celu ochrony interesów gospodarczych poszczególnych swojej grupy zawodowej, albo niech zmienią nazwę, na np. Partię Politykujących Reżyserów Którzy Nie Potrafią Reżyserować Więc Zajmują Się Polityką (w skrócie PPRKNPRWZSP – nieprawdaż, że to piękny skrót w duchu cudownego socjalizmu?)

 

 

 

Gildia Reżyserów politykuje

 

 

 

 

Gildia Reżyserów politykuje

Apel Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych:

W obliczu kryzysu humanitarnego na terenach przygranicznych między Polską i Białorusią, domagamy się wpuszczenia tam organizacji niosących pomoc oraz zakończenia stanu wyjątkowego. Oczekujemy od państwa polskiego przestrzegania obowiązujących międzynarodowych konwencji dotyczących udzielania pomocy uchodźcom i humanitarnego traktowania osób przekraczających granicę. W obliczu śmierci kolejnych bezbronnych ofiar, najważniejsza jest natychmiastowa, ludzka pomoc. Wspomagajmy organizacje pozarządowe, które pomagają uchodźcom oraz dają dowód humanitaryzmu i empatii naszego społeczeństwa, szczególnie te zrzeszone w ramach Grupy Granica oraz Fundację Ocalenie.

 

https://www.facebook.com/gildiateatr/posts/957554808125917

 

 

 

 

reżyserka

 

1. pomieszczenie w studiu radiowym lub telewizyjnym będące miejscem pracy reżysera;
2. potocznie: zajęcie reżysera;

 

https://sjp.pl/

 

 

 

 

Gildia (niem. Gilde – związek); także konfraternia (z łac. współbractwo) – w średniowiecznej Europie stowarzyszenie o charakterze obronnym, religijnym lub towarzyskim.

 

W XI w. kupiectwo stało się najbogatszą warstwą miejskiej społeczności. Wobec dużego zagrożenia, jakie stanowiły na drogach bandy rabusiów, kupcy organizowali się w gildie, wspólnie ponosząc koszty organizowania podróży i gromadzenia towarów, dzięki czemu rozkładało się ryzyko związane z handlem.

 

Nazwą tą określano w północnej Europie także cechy rzemieślnicze. Polska nazwa „giełda” pochodzi od dolnoniemieckiego słowa „die Gilde”, a ta ze staroskandynawskiego gildi – oznaczająca zebranie, stowarzyszenie, następnie cech rzemieślniczy.

 

Gildie rzemieślnicze (dzisiejsze cechy rzemiosł) powstawały w celu ochrony interesów gospodarczych poszczególnych grup zawodowych – rzemieślników (takich jak np. złotnicy, piekarze). Ustanawiały one monopol dla każdego zawodu i rzemiosła. W Polsce gildie rzemieślnicze były bardzo popularne, dla przykładu w Krakowie w XV w. było ich 60, w Toruniu w 1650 było ich 70, a we Lwowie w 1661 było ich 38.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gildia_(historia)


#Teatr