Gdy zadrży w mej dłoni Twa ręka

Gdy zadrży w mej dłoni Twa ręka – Mój przyjaciel z roku z reżyserii w Łódzkiej Filmówce, Marek Biszczanik pisze piękne wiersze, które od czasu do czasu publikuję na moim blogu.

Marek Biszczanik, najbardziej zasłynął tym, że napisał wiele tekstów do piosenek Maryli Rodowicz. Na jej płycie “Życie ładna rzecz” większość z piętnastu zamieszczonych na krążku utworów to piosenki premierowe, a napisał je Seweryn Krajewski do słów Marka Biszczanika.
“ Gdy zadrży w mej dłoni Twa ręka ″, to jeden z wierszy Marka.

Gdy zadrży w mej dłoni Twa ręka

Gdy zadrży w mej dłoni Twa ręka

gdy zadrży ręka pianiście
to tak, jakby w starym parku
alejką brzóz i kochanków
spłynęły jesienne liście

gdy zadrży ręka poecie
to jakby na łące porankiem
gdzie bojaźni, rozbiliśmy szańce –
nagle spokój, i ład we wszechświecie
erupcji uniesień

gdy zadrży w mej dłoni Twa ręka
to tak
jakby wszyscy pianiści na świecie
zagrali 
tamtemu poecie

Marek Biszczanik

Miłość

Miłość – uczucie, typ relacji międzyludzkichzachowańpostaw, Często jest inspiracją dla dzieł literackich lub malarstwa. Stanowi ważny aspekt psychologiifilozofii i religii.

chrześcijaństwie definiowana jest jako „dążenie bytu do dobra”, uważana jest za najważniejszą cnotę (1 Kor 13,13) oraz sens życiaczłowieka.

Etymologia

Język polski

Rzeczownik miłość w tekstach z XIV i XV wieku miał znaczenie „litość, miłosierdzie”, które równolegle występowało do sensu „łaskawość, łaska, przychylność”. Wyraz pochodzi od prasłowiańskiego słowa milostь, którego sens ogólnosłowiański to ‘litość’. Ta dawna forma z kolei pochodzi od imiesłowu miły czasownika mijać. Pierwotnie zadiektywizowany miły oznaczał „godnego litości”, a czasownik mijać w swej danej postaci mei niósł sens „mijać kogoś; przechodzić, nie atakując”. Zatem dawny miły, czyli meilos to taki, którego „można minąć (spokojnie); przejść obok, nie dobywając broni”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87


#MarekBiszczanik