E-teatr jest mafijną konserwą?

E-teatr jest mafijną konserwą? – Dlaczego najważniejszy portal teatralny w Polsce, e-teatr, nie publikuje ważnych informacji?

Najważniejszy internetowy portal teatralny w Polsce, E-teatr, ma statutowy obowiązek informowania o wszystkim, co się dzieje w teatralnej Polsce. Powinien być też obiektywny.

 

Dlaczego zatem bardzo często przemilcza, albo publikuje paląco ważne informacje po niezwykle długim czasie?

 

Odpowiedź jest niezwykle prosta. E-teatr jest prowadzony przez Instytut Teatralny, podległy Ministerstwu Kultury. Minister Gliński zmienił coprawda kilka lat temu dyrektorkę Instytutu. Niestety na tym jednak zmiany w Instytucie się skończyły i obsada e-teatru pozostała taka sama, jak przed zmianą. Czy zatem nie jest dalej jednym z bastionów promujących Spółdzielnię Teatralną, vel Mafię Teatralną?

 

Czy dlatego e-teatr zaśmieca swoją ścianę, publikując jakieś wypracowanka na poziomie szóstoklasisty, z prywatnych blogów, albo kont instagramowych, których wartość merytoryczna jest zerowa, ale które chwalą przedsięwzięcia rzeczonej Mafii Teatralnej? Równocześnie nie publikuje, albo chowa gdzieś na dołach strony, wartościowe recenzje chwalące dobry teatr klasyczny.

 

Czy dlatego też angażując się po stronie progresywnego, promującego jedną jedynie słuszną socrealistyczną ideologię i jedną jedynie słuszną socrealistyczną estetykę, zespołu miesięcznika “Dialog”, który ostracyzmem zareagował na niemiłego im nowego naczelnego, opublikował komunikat Instytutu Książki, który bezlitośnie obnaża kłamstwa i pomówienia, dopiero po 3 miesiącach! (Sic!)?

 

Żebyście zrozumieli o czym piszę, publikuję ten komunikat poniżej obrazka.

 

 

 

E-teatr jest mafijną konserwą?

 

 

 

 

E-teatr jest mafijną konserwą?

Kraków. Komunikat Instytutu Książki dotyczący miesięcznika „Dialog”

W związku z pojawiającymi się publikacjami medialnymi oraz oświadczeniami członków Redakcji miesięcznika „Dialog”, które mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd, Instytut Książki informuje, że:

 

1. Miesięcznik „Dialog” wydawany jest przez Instytut Książki od 2010 roku, tym samym utrzymanie i budżet czasopisma pochodzą w całości ze środków publicznych.

 

2. W 2023 roku „Dialog”, czasopismo wydawane od roku 1956, mające opinię periodyku opiniotwórczego, prenumerowane jest przez: 24 teatry w Polsce, 17 instytucji kultury, 10 szkół i akademii. Jego sprzedaż w wersji papierowej i elektronicznej sukcesywnie spada i wynosi: w roku 2021 – 795 egz./m-c, w roku 2022 – 733 egz./m-c, od początku roku 2023 – 564 egz./m-c.

 

3. Przeprowadzone przez Wydawcę konsultacje oraz spotkania z osobami ze środowiska teatralnego jako przyczynę opisanej wyżej sytuacji wskazały zamknięcie się czasopisma na głosy czy opinie o teatrze wypowiadane przez szersze grono ekspertów i miłośników teatru.

 

4. Mając na uwadze konieczność otwarcia się czasopisma na nowych autorów i pozyskania nowych czytelników wydawca, po przejściu na emeryturę dotychczasowego redaktora naczelnego Pana Jacka Sieradzkiego, pełniącego tę funkcję ponad trzydzieści lat, podjął decyzję o powołaniu na stanowisko redaktora naczelnego Pana dra Antoniego Wincha.

 

5. Nieprawdą jest, że wydawca miesięcznika „Dialog” podjął decyzję o mianowaniu nowego redaktora naczelnego bez konsultacji z Redakcją i byłym redaktorem naczelnym. Dyrektor Instytutu Książki prowadził w tym zakresie rozmowy z przedstawicielami redakcji i otrzymywał personalne rekomendacje z jednoczesnym bezwarunkowym postulatem powołania na to stanowisko osoby wyłącznie z grona osób wskazanych, zatrudnionych w redakcji.

 

6. Nieprawdą jest, że Pan dr Antoni Winch nie był znany członkom Redakcji. Pan Winch współpracował przez lata z czasopismem, publikując na łamach „Dialogu” eseje i teksty dramatyczne.

 

7. Nieprawdą jest, że Pan Antoni Winch został zwolniony z pracy w Polskiej Akademii Nauk z powodu rzekomego braku osiągnięć naukowych. Taka informacja została przekazana publicznie na spotkaniu Redakcji z Dyrekcją IK i Panem drem Antonim Winchem 26.04.2023 r. przez Panią prof. Joannę Krakowską-Narożniak, pełniącą funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Dialogu”, a następnie ta nieprawdziwa informacja pojawiła się w mediach, m.in. w tytule artykułu Witolda Mrozka „PAN zwolnił go za brak osiągnięć, ludzie Glińskiego zrobili naczelnym branżowego pisma” (wyborcza.pl, 26.04.2023). O nieprawdziwości przyczyny zwolnienia pisał nie tylko Pan dr Winch w Sprostowaniu, ale też Dyrektor Instytutu Sztuki PAN Pani dr hab. Ewa Dahling-Turek, prof. IS PAN, w mailu skierowanym do red. Mrozka. Niestety, te nieprawdziwe informacje nie zostały ani przez Panią prof. Joannę Krakowską-Narożniak, ani przez Redakcję publicznie sprostowane. Według uzyskanych przez Instytut Książki informacji rozwiązanie stosunku pracy w PAN nastąpiło w wyniku porozumienia stron. W styczniu br. Pan dr Antoni Winch otrzymał nagrodę za zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych, zaś w czasie zatrudnienia w Instytucie Sztuki PAN nigdy nie otrzymał negatywnej oceny okresowej pracownika naukowego.

 

8. Wyrażany publicznie przez członków Redakcji brak akceptacji osoby nowego przełożonego i prowadzona w związku z tym akcja deprecjonowania jego dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, w tym o powodach i okolicznościach zakończenia pracy w PAN, naraża na szwank jego dobra osobiste, jednocześnie stanowi atak na Pracodawcę, który przy podejmowaniu decyzji kadrowych kieruje się najlepszym w swojej ocenie interesem wydawcy i redakcji, oraz ma na celu wyłącznie zapewnienie właściwej osoby do realizacji planowanej polityki wydawniczej.

 

9. Okazywanie nowemu przełożonemu wrogości i braku elementarnej woli współpracy, alienacja przez podległych pracowników, mające na celu sprawienie, by sam dobrowolnie zechciał odejść ze swojego stanowiska, są w ocenie Pracodawcy działaniami wysoce nieprawidłowymi, nagannymi i sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, a co za tym idzie niezgodnymi z prawem obowiązującym w Polsce.

 

Dariusz Jaworski

Dyrektor Instytutu Książki

Warszawa, 19 maja 2023 roku

 

https://krakow-komunikat-instytutu-ksiazki-dotyczacy-miesiecznika-dialog-39883


#E-teatr #Teatr #MafiaTeatralna #SpółdzielniaTeatralna #Dialog #Polska