Dzień dobry

Dzień dobry – Następny przepiękny wiersz Wojtka Hübnera, który od dłuższego czasu swoim piórem wzbogaca moją zakładkę z poezją na blogu.

Wojtek, jak zwykle z ogromną delikatnością i wspaniałą stylistyką mówi o sprawach ludzkich, ciepłych, nostalgicznych, ale i tych najtrudniejszych.
“Dzień dobry” to jego następny wiersz.

 

 

 

 

Dzień dobry

 

 

 

 

 

DZIEŃ DOBRY

 

obudziłem się zmęczony

 

za oknem dzień dobry taki na życie

 

starłem z powiek kolory

 

jak się zmiesza wszystkie barwy

 

to zawsze wyjdzie szary

 

taki dzień dobry na życie

 

zwyczajny wymagający kubka kawy

 

i nikotynowej stymulacji

 

przeliczania w portfelu drobnych

 

prasowania koszuli pastowania butów

 

na co dzień znoszonych wygodnych

 

szukania kluczy żeby wyjść zamknąć sen

 

dzień dobry panu dzień dobry pani

 

mamy dzisiaj na życie dobry dzień

 

szary

 

 

Wojciech Hübner

 

 

 

 

 

Wojciech Maciej Hübner

Wojciech Maciej Hübner urodził się 11 stycznia 1964 roku w Łodzi.

 

 

W 1983 roku zajął II miejsce w XXIV Łódzkiej Wiośnie Poetów.

 

Autor tekstów piosenek do spektaklu «Przyjaciel Wesołego Diabła» według Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Józefa Zbiróga (Teatr Nowy w Łodzi 1984).

 

Publikował swoje wiersze w «Ziemi Kaliskiej», na antenie Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia, w internecie.

 

Współpracuje jako autor tekstów piosenek z Chórem UTW w Łodzi. Działa w grupie wolontariatu AktywniPlus

 

 

 

 

Pesymizm

Pesymizm (fr. pessimisme, łac. pessimus – najgorszy) – postawa wyrażająca się w skłonności do dostrzegania tylko ujemnych stron życia, negatywnej oceny rzeczywistości oraz przyszłości. Przeciwieństwem pesymizmu jest optymizm.

 

Jako filozoficzna postawa wobec świata pesymizm pojawia się w szkole cyrenejskiej w V w. p.n.e. jako przeciwieństwo hedonizmu. Pesymizm to także pogląd filozoficzny, który charakteryzuje brak wiary w przyszłość, w postęp społeczny, w celowość życia i jego wartości.

 

Pesymizm psychologiczny

Pesymizm psychologiczny to nastrój lub emocjonalna skłonność do dopatrywania się wszędzie przejawów lub zapowiedzi zła, z którymi wiąże się stosunek do świata nacechowany lękiem i poczuciem bezsilności.

 

Pesymizm metafizyczny

Pesymizm metafizyczny polega na dostrzeganiu w złu jedynej, bądź najważniejszej zasady świata widzialnego. Zło pełni funkcję arché: jest czymś absolutnie pierwszym, rządzi światem, a wszelka wiedza opiera się na wskazaniu, leżącego u podstaw całej rzeczywistości zła.

 

Pesymizm historiozoficzny

Pesymizm historiozoficzny opiera się na dwóch twierdzeniach:

  • rzeczywistość kulturowa lub wszelka rzeczywistość jest ze swej strony historycznie zmienna
  • kierunek jej zmian jest z góry i jednoznacznie określony, polega mianowicie na przechodzeniu od stanu lepszego do gorszego

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pesymizm

 

 

 

 

Optymizm

Optymizm (z łac. optimum – najlepiej) – pogląd filozoficzny, według którego istniejący świat jest najlepszy z możliwych i racjonalnie urządzony, a życie jest dobre, można więc osiągnąć w nim szczęście i doskonałość moralną. Podkreśla stosunek do życia, w którym świat postrzegamy przede wszystkim jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Przeciwieństwem optymizmu jest pesymizm.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Optymizm

 

 

 

 

Na zdjęciu: pocztówka, ok. 1935-1939; Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych “Ruch” S.A


#Poezja