Dydaktyczna rola teatru

Dydaktyczna rola teatru – Teatr musi wziąć na siebie, jakże trudną i odpowiedzialną, rolę strażnika piękna języka mówionego.

Na polu działalności edukacyjnej dydaktyczna rola teatru jest nieoceniona!

 

 

 

Dydaktyczna rola teatru

 

 

 

Dydaktyczna rola teatru

Dzisiaj kilka słów o dydaktycznej roli teatru tradycyjnego.

 

Na polu działalności edukacyjnej (jakże oczekiwanym i pożądanym polu) celem nadrzędnym teatru powinno być zapoznawanie młodych widzów z tekstami kluczowymi dla literatury dramatycznej polskiej i powszechnej, z adaptacjami scenicznymi innych rodzajów literatury oraz ich znaczeniami w kulturze.

 

W obowiązującym dziś w Polsce modelu kształcenia, do programu przedmiotu „Język polski”, włączono cały dorobek literatury i kultury naszego kręgu cywilizacyjnego. Uczniowie (nierzadko nadmiernie obciążeni nauką), bardzo często korzystają ze streszczeń i omówień. I tutaj rolę pomocniczą w krzewieniu czytelnictwa i umiejętności analizowania dzieł literackich powinien pełnić teatr. Jego działania powinny prowadzić do tego celu poprzez wzbogacanie oglądania spektakli spotkaniami z twórcami i wykonawcami, a także poprzez szeroką ofertę zajęć warsztatowych.

 

Atrakcyjność tego rodzaju aktywności teatru wpłynie pozytywnie na poznawanie i pogłębianie znajomości dzieł literackich, potrzebę kwerendy w obrębie poruszanych zagadnień i zapoznawania się z ikonografią związaną z omawianymi tematami. Będzie uwrażliwiać młodych na piękno w ogóle, a na piękno języka w szczególności.

 

Teatr musi wziąć na siebie, jakże trudną i odpowiedzialną, rolę strażnika piękna języka mówionego. A jako, że teatr to sztuka kreacji zbiorowej, fakt uczestniczenia w warsztatach teatralnych, odkrywanie tajemnic teatru, zapoznawanie się z warunkami koniecznymi dla powstawania spektakli, spowodują wzrost świadomości, która pozwoli docenić odpowiedzialność za zobowiązania podjęte w obrębie grupy.

 

Witold Kopeć

 

https://www.facebook.com/witold.kopec.9/posts/786441388798586

 

 

Edukacja

Edukacja (stgr. παιδεία, łac. educatio) – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.

 

Pojęcie edukacji jest związane z wychowaniem i z wykształceniem człowieka we wszystkich fazach rozwojowych. Pojęcia edukacyjne wychowanie i wykształcenie są ściśle związane z nauką pedagogiczną, która odpowiedzialna jest za prawidłowy i zharmonizowany proces edukacji społeczeństwa.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja


#edukacja