Dramat dramaturga

Dramat dramaturga, to najnowszy wkład Jarosława Górala i Radio Garderoba w dyskusję na temat współczesnego teatru, w którym bardzo modni ostatnio są dramaturdzy.

 

dramatI pół biedy jeszcze, jeżeli owi dramaturdzy są pisarczykami, którzy tworzą swoje grafomańskie wypociny, bo publiczność wbrew promującym ich kolegom recenzentom, bardzo szybko rozszyfrowuje tę hucpę i na takowych grafomanów po prostu nie przychodzi.

Gorzej jednak, kiedy mają miejsce (słynne już w Polsce) poprawiania klasyków, kiedy to owi wszechwiedzący napuszeni swoim ego, skutecznie podpompowanym przez kolegów ze spółdzielni teatralnej, pisarczycy, za ciężkie pieniądze poprawiają na przykład Szekspira.

Taka zmyła jest o wiele skuteczniejsza, bo troszkę to potrwa zanim widownia się zorientuje, że idąc na klasyka, tak naprawdę przyszła na wypociny takiego dramaturga i taki tytuł może pozostać w repertuarze odrobinę dłużej.

Mało w Polsce powstaje dobrej współczesnej dramaturgi, a te wszystkie obecne orły dramatu polskiego, za kilka lat będą na szczęście kompletnie zapomniane, bo kiedy promujących ich już na świecie nie będzie, świat sam o nich zapomni, z resztą jak najsłuszniej.

I oby słowo, jak najszybciej stało się ciałem.

Amen

 

Radio Garderoba przedstawia:

Dramat dramaturga, czyli dramat Turka:

 

Radio Garderoba

Radio Garderoba jest projektem medialnym, który powstał z inicjatywy aktora Jarka Górala.
https://kempinsky.pl/radio-garderoba-przedstawia/

 

Jarosław Góral:
Radio Garderoba Jarosław Góral

https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1118436

https://www.filmweb.pl/person/Jaros%C5%82aw+G%C3%B3ral-84200

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_G%C3%B3ral

https://www.facebook.com/jarek.goral.50?fref=ts

 

Dramat

Dramat (z gr. δρᾶμα – dráma czyli działanie, akcja) – jeden z trzech rodzajów literackich (obok liryki i epiki). Jest to właściwie rodzaj sztuki na granicy teatru i literatury.

Dzieło dramatyczne zaliczane jest do literatury jedynie w warstwie słownej, natomiast w swojej realizacji widowiskowej należy do wielotworzywowej sztuki teatru. W dziele dramatycznym nie występuje podmiot literacki lub jego rola jest ograniczona do minimum, świat przedstawiony jest opisywany poprzez działania i wypowiedzi w pełni usamodzielnionych postaci. Akcja w klasycznych formach dramatu jest wyraźnie zarysowana i ma ustalony tok przebiegu (od przedstawienia, poprzez rozwinięcie, perypetię,punkt kulminacyjny, a skończywszy na rozwiązaniu).

Postacie występujące w dramacie są charakteryzowane poprzez czyny i słowa, które wypowiadają (charakterystyka pośrednia), a ich wzajemne relacje ustalane są poprzez ich udział w akcji. Obok tekstu głównego (dialogi i monologi dominujące w dramacie) mogą występować didaskalia (tekst poboczny), które wprowadzają różnego rodzaju uwagi odautorskie, dotyczące głównie sposobu inscenizacji dzieła.

Jako utwór literacki dramat charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest tworzony w celu realizacji scenicznej, jednak występują też dramaty niesceniczne, których autorzy skupili się bardziej na rozbudowie samego tekstu. Ale i te granice są płynne: na początku uważano dramaty romantyczne za niesceniczne, podczas gdy dziś Dziady Adama Mickiewicza to jeden z najczęściej wystawianych dramatów.

Współczesny dramat zbudowany jest z aktów, które dzielą się na sceny i odsłony.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat

 

dramaturg

niestety Słownik Języka Polskiego przedstawia tylko jedną definicję dramaturga:

dramaturg

osoba pisząca dramaty teatralne; dramatopisarz
https://sjp.pl/dramaturg

Nie uwzględnia natomiast osoby, która ingeruje swoim “talentem” w obcy tekst.

A powinna.

______________________________________________________________________
#RadioGarderoba