Dobre uczynki poprawiają zdrowie

Dobre uczynki poprawiają zdrowie – Przeprowadzone badania wykazały, że działania w ramach wolontariatu poprawia nasze zdrowie i samopoczucie.

Dla mnie to żadna nowość, albowiem mam sprawdzone organoleptycznie, że kiedy robię coś dobrego dla innych, to nie tylko karma wraca, ale te dobre uczynki poprawiają moje samopoczucie. Ale teraz okazuje się, że zostało to zbadane empirycznie.

 

 

 

Dobre uczynki poprawiają zdrowie

 

 

 

 

 

Dobre uczynki poprawiają zdrowie

Badania pokazują, że dobre uczynki wpływają na nas bardzo pozytywnie

Przyjmuje się powszechnie, że wolontariat to dobry sposób na zrobienie czegoś dla innych. Ale czy to prawda, że wolontariat ma również korzystny wpływ na samego wolontariusza?

 

Grupa UnitedHealth chciała przyjrzeć się temu zjawisku z bliska, dlatego postanowili przeprowadzić kompleksowe badania i analizy na temat pracowników i pracodawców oraz pozytywnych efektów jakie przynosi im wolontariat.

 

Studium Zdrowia i Wolontariatu 2013 zbadało grupę 3 351 wolontariuszy i grupę nie-wolontariuszy. Dzięki tej ankiecie znaleźli dowody na poparcie swojej tezy, że kiedy pracownicy robili coś dobrowolnie, czuli się mniej zestresowani i następował ogólny wzrost fizycznego, psychicznego i emocjonalnego samopoczucia.

 

Liczby były znaczące:

 

75% wolontariuszy czuło się lepiej fizycznie
64% wolontariuszy z chronicznymi dolegliwościami czuło, że pomoc innym pomogło im uporać się z własną chorobą
78% wolontariuszy odczuwało mniejszy poziom stresu
94% wolontariuszy stwierdziło, że mają lepszy humor
80% wolontariuszy stwierdziło, że mają lepszą kontrolę nad własnym zdrowiem

 

Pozytywne skutki wolontariatu odczuwalne są nie tylko w sferze zdrowia. Pracownicy-wolontariusze stwierdzili, że działalność pomogła im w karierze, ponieważ wolontariat poprawił ich zdolność zarządzania czasem, umiejętności interpersonalne i zawodowe. Dodatkowo, wielu respondentów zauważyło, że wolontariat wpłynął na ich sieć znajomości i ogólnie poprawił morale zespołu.

 

Na podstawie tych ustaleń, pracodawcy zdają sobie sprawę z korzyści, takich jak niższe koszty opieki zdrowotnej i wyższa wydajność w pracy, gdy zachęcają i wspierają wolontariat wśród swoich pracowników.

 

Carol Simon i Kate Rubin z UnitedHealth dają kilka wskazówek dla firm, które chcą zwiększyć możliwości wolontariatu swoich pracowników:

 

Zwiększyć promocję aktualnych programów wolontariatu.
Pokazać pracownikom korzyści jakie płyną z wolontariatu.
Połączyć programy wolontariackie z jakąkolwiek aktywnością sportową, którą do tej pory  prowadzi firma.

 

Źródło: goodnewsnetwork.org

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/94-badania-pokazuja-ze-


#DobreUczynki