Dobra żona mężowi korona

Dobra żona mężowi korona – to najnowszy felieton Anny Rychter tym razem o wszechobecnym nepotyzmie, który rządzi naszym krajem.


DOBRA ŻONA MĘŻOWI KORONA, CZYLI MARIAŻ DYREKTORSKI


Dobra żona mężowi koronaDobra żona mężowi korona – 
To, że mezalianse nikomu nie służą jest sprawą powszechnie znaną, bo wcześniej czy później drastyczne różnice pomiędzy małżonkami zaczną rozkładać nawet najlepiej rokujący związek. Dotyczy to również sfery zawodowej. Ciężko jest z pracą w naszej ojczyźnie kochanej, ale kto raz wepchnął się na państwową posadkę, zajął strategiczne stanowisko, tanio skóry nie sprzeda i będzie się trzymał stołka rękami i nogami i jeszcze bliskim pomoże, bo rodzina, to sprawa święta.

 Gdy mąż zostaje dyrektorem, żona także dyrektorem zostać musi. Bo to i prestiż nazwiska rośnie i wspólny budżet się powiększa i dzieci dyrektorskie mają od razu świetlaną przyszłość. No i czasy po temu nastały wymarzone: nie liczą się kwalifikacje, kompetencje, umiejętności czy wykształcenie, aby tylko był stołek, aby fucha, aby chociaż średnia krajowa z dodatkami wpływała na konto co miesiąc i już da się żyć. A jak dojdą do tego wszystkie premie, nagrody, bonusy, przywileje i gadżety, to i odłożyć można coś na czarną godzinę i kredycik wziąć większy, bo jest z czego spłacać, i samochodzik lepszy kupić, i znajomości na wyższym poziomie od razu ma człowiek i nadzieję na godną emeryturę.

Tym samym drażliwy problem parytetów w naszym kraju kochanym wydaje się powoli zmierzać do szczęśliwego rozwiązania.

Patataj, patataj, patataj…

Anna Rychter 

 styczeń, 2017

Nepotyzm

Nepotyzm (łac. nepos – wnuk, potomek) – faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności.

Współczesność

W dzisiejszych czasach o nepotyzm są niekiedy oskarżane potężne politycznie rody, jak rodziny Kennedych czy Bushów (gubernator Jeb Bush w stanie Floryda) w amerykańskiej polityce. W 2002 nowo wybrany gubernator Alaski, Frank Murkowski, wyznaczył swą córkę Lisę Murkowski na opuszczony przez siebie fotel senatora.

Nepotyzm jest powszechny w krajach Trzeciego Świata, gdzie lojalność wobec rodziny jest nakazem kulturowym i gdzie faworyzowanie krewnych przybiera nierzadko karykaturalne formy. W reżimach dyktatorskich zdarza się “dziedziczenie” najwyższych stanowisk w państwie, czego przykładem jest Korea Północna, gdzie stanowisko przywódcy państwa i partii po Kim Ir Senie objął jego syn Kim Dzong Il, a następnie wnuk Kim Dzong Un. Różne państwa w różny sposób regulują kwestie pokrewieństwa w administracji publicznej.

Według raportu NIK z 2010 roku nepotyzm, klientelizm i kumoterstwo są zjawiskami często spotykanymi w polskim sektorze publicznym, w tym także w sądownictwie. Próbą systemowego rozwiązania tego problemu była ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zakładająca ograniczenie podległości służbowej wśród członków rodziny.

Nepotyzm jest – według raportu Komisji Europejskiej z 2013 r. – znaczącym problemem polskich uczelni medycznych, na których zachodzi pokoleniowe zawłaszczenie przez rodziny lekarzy uniwersyteckich posad, katedr i klinik, które bywają przekazywane wewnątrz klanów lekarskich.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nepotyzm


#nepotyzm