Dobra recepta na życie

Dobra recepta na życie – Jedna z moich ulubionych felietonistek, Irena Czusz, podaje nam niezwykle prostą receptę na życie.

Niestety pomimo tego, że ta dobra recepta na życie składa się tak naprawdę z małego zbioru prostych zasad i rad, według których powinniśmy żyć, zastosowanie ich w rzeczywistości dla większości ludzi jest prawie niewykonalne.

 

A przecież świat byłby o wiele piękniejszy, a my sami o wiele szczęśliwsi, jeżeli stosowalibyśmy się do tego, co proponuje Irena.

 

Dlaczego zatem większość ludzi nie potrafi tak żyć?

 

Tekst czytelny na komórce:
https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10220134359323667

 

 

Dobra recepta na życie

 

 

Dobra recepta na życie

Chcesz żyć?

 

Ale jak?

 

Zacznij tworzyć.

 

Miej roślinę i dbaj o nią,

 

przygarnij zwierzaka i opiekuj się nim.

 

Polub siebie, nie lekceważ uczuć

 

swoich i cudzych.

 

Nie pouczaj, słuchaj.

 

Pokochaj kogoś bez wymagań.

 

Ucz się dawać i prosić o wsparcie.

 

Nie potępiaj. Nie oceniaj pochopnie.

 

Pilnuj słów, obserwuj myśli.

 

Nie niszcz innych.

 

Wybaczaj.

 

https://www.facebook.com/iszunia/posts/10225129041640164

 

 

Życie 

Życie (gr. βίος, bios) w biologii ma dwie, związane ze sobą definicje:

 

  1. zespół procesów życiowych – swoistych, wysoko zorganizowanych funkcjonalnie (w cykle i sieci), przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zachodzących w otwartych termodynamicznie, wyodrębnionych z otoczenia układach fizycznych (zawierających zawsze kwasy nukleinowe i białka, według stanu współczesnej wiedzy), zbudowanych morfologicznie (o hierarchicznej strukturze), składających się z jednej lub wielu komórek (organizmach, osobnikach) oraz swoistych zjawisk biologicznych, zachodzących z udziałem tych organizmów – istniejący na Ziemi, a być może też na innych planetach
  2. właściwość pewnych układów fizycznych (→ organizmów), w których zachodzą procesy życiowe.

 

W ciągu całej historii powstało wiele teorii odwołujących się do życia, m.in. materializm, hilemorfizm i witalizm. Mimo to, zdefiniowanie życia również współcześnie jest problemem dla naukowców i filozofów.

 

Najmniejszą jednostką życia jest organizm. Organizmy mogą składać się z jednej lub więcej komórek, przechodzą metabolizm, utrzymują homeostazę, mogą rosnąć, reagują na bodźce, rozmnażają się (płciowo lub bezpłciowo), oraz, drogą ewolucji, dopasowują się do otaczającego ich środowiska w ciągu kolejnych pokoleń. W biosferze Ziemi można znaleźć wiele różnorodnych organizmów, których życie opiera się na węglu oraz wodzie. Organizmy dzielą się m.in. na rośliny, zwierzęta, grzyby, protisty, archeony i bakterie. Kryteria życia w niektórych przypadkach bywają niejednoznaczne, w związku z czym, w zależności od źródła, stworzenia takie jak wirusy, wiroidy czy sztuczne życie są niezaliczane do organizmów żywych.

 

Definicja

Jednoznaczne zdefiniowanie życia jest wyzwaniem dla naukowców i filozofów[26][27][28][29]. Jest to trudne, ponieważ po części życie jest procesem, a nie czystą substancją[30]. Definicja życia musi być wystarczająco ogólnikowa, aby obejmować zarówno wszystkie znane nam istniejące formy życia, jak i pozaziemskie formy życia, odmienne od tych zamieszkujących Ziemię

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBycie


#Życie