Diabeł na ratuszu, czyli czarne epitafium

Diabeł na ratuszu, czyli czarne epitafium – to następny felieton Anny Rychter o tym, jak to władzę w niejednym przecież ratuszu sprawują takie czorty właśnie.

 

Diabeł na ratuszu, czyli czarne epitafium

 

DIABEŁ NA RATUSZU, CZYLI CZARCIE EPITAFIUM

W pewnym mieście na ratuszu siedział diabeł w kapeluszu

I tak roił w mózgu czarcim: co tu zrobić by nie warci szczęścia ludzie

Mogli sczeznąć w intryg brudzie.

Tych przekupił, tamtych skłócił, jednym dał posadkę dobrą, innym zalazł aż pod ziobro,

Dziewic zepsuł kopę całą, ale wciąż mu było mało, wciąż niedosyt czuł ogromny

I z tej chuci nieprzytomny lazł wciąż wyżej, dalej, śmielej…

Niebo było jego celem, potem księżyc, może słońce?

Aż niepokojące wszystkich pędy jeden grom załatwił jasny, który z niebios modrych trzasnął

Wprost w łeb diabła ulizany, gdzie miał rogi pochowane w kudły,

Spalił ogon, targnął cielskiem, raził w oczy,  aż kapelusz się potoczył  po chodniku

I po krzyku – na dno piekła strącił biesa błyskawicznie!

A kapelusz dziś w muzeum miasta cicho leży ku przestrodze starych i młodzieży,

Żeby wszyscy dobrze pamiętali ile zła wyrządził w skali

Miasta oraz świata diabeł, co mu kiedyś zaufali…

Patataj, patataj, patataj…

Anna Rychter, maj 2018

 

 

Epitafium

Epitafium (z gr. ἐπιτάφιος epi-taphios, „nad grobem”, „na kamieniu nagrobnym”) – napis umieszczony na nagrobku lub pomniku upamiętniający lub sławiący zmarłego.

Charakterystyka epitafium

Forma epitafium ukształtowana została w Atenach w V wieku p.n.e. w trakcie wojen z Persami. W swej formie była zwięzłym i krótkim utworem, często o charakterze panegirycznym. W poezji tekst epitafium był zapisywany krótko w formie dystychu elegijnego. W tekstach niezwykle rzadko wspominano wprost o śmierci i umieraniu. Rzeczy nie nazywano po imieniu, chyba że dotyczyło zabójstwa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Epitafium

 


#polska