Czujemy się oszukani

Czujemy się oszukani – Obawiam się, że kiedy opadnie bitewny kurz i emocje towarzyszące tej walce, sporo będzie tych osób, które czuć będą się oszukane.


Czujemy się oszukani

Jakoś utknęły mi w głowie słowa Michała Kotańskiego o tym, że niektórzy dyrektorzy teatrów mają “usta pełne haseł wolnościowych, jednocześnie wykorzystując teatr jedynie do walki o władzę i swoją pozycję”., które wypowiedział w wywiadzie z Jackiem Cieślakiem.

Przypomina mi się natychmiast protest „Teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem”, który pod górnolotnym hasłem miał jedynie za zadanie uratować stanowisko dyrektorskie pana Mieszkowskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Wtedy to kilku sygnatariuszy listu protestacyjnego bardzo szybko się zorientowało, czemu tak naprawdę miała służyć owa akcja i w liście otwartym wycofało swoje poparcie dla tego ruchu.

“Czujemy się oszukani”, napisał wtedy m.in. Krzysztof Kelm i Michał Ratyński:

Czujemy się oszukani

Podpisując list (“Teatr nie jest produktem / Widz nie jest klientem”) środowiska mieliśmy nadzieję na zmiany i pozytywne wykorzystanie społecznej energii skierowanej przeciwko nadużyciom władzy w kulturze – piszą Krzysztof Kelm, Michał Ratyński i Jacek Zembrzuski

Niestety, organizatorzy nie dotrzymując słowa w sprawie wyboru przedstawicieli i nie robiąc nic dla zorganizowania ruchu obywatelskiego zmarnowali zaufanie sygnatariuszy. Niech każdy sądzi ich postępowanie po swojemu, my prosimy o usunięcie naszych nazwisk z listy naiwnych.

Krzysztof Kelm

Michał Ratyński

Jacek Zembrzuski

https://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/139316.html

Dokładnie to samo zjawisko ma miejsce teraz w Teatrze Polskim we Wrocławiu, albowiem imćpan Mieszkowski nauczony, że doskonale można manipulować środowiskiem używając górnolotnych argumentów tak naprawdę mając na uwadze tylko i wyłącznie swoje własne partykularne interesy, zainicjował i ciągle podsyca walkę przeciwko nowemu dyrektorowi tej placówki.

To dla dla dużej części środowiska teatralnego jest całkowicie jasne.

Obawiam się zatem, że kiedy opadnie bitewny kurz i emocje towarzyszące tej walce, sporo będzie tych osób, które czuć będą się oszukane i zmanipulowane przez imćpana Fałszywego Jezusika i “spółdzielnię teatralną”.

Amen

Manipulacja (psychologia)

Manipulacja (łac. manipulatio – manewr, fortel, podstęp; manus – ręka, manipulus – dłoń) – forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. Umiejętność rządzenia innymi, znajomość zasad dowodzenia, prowadzenia negocjacji aby skłonić partnera do zmiany zdania.

Inspirowana interakcja społeczna mająca na celu skłonienie osoby lub grupy ludzi do działania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest na nią wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.

Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Manipulację językową często stosuje się w propagandzie i podczas tzw. prania mózgu.

Mimo tego, że manipulacja postrzegana jest jako zachowanie nieetyczne często używana jest w kontaktach handlowych i negocjacjach.


#teatrpolski